Cập nhật tin tức chuyên ngành

Mỗi tuần chúng tôi đều chia sẽ những thông tin cập nhật và những bài viết hữu ích liên quan đến các vấn đề chứng nhận, kiểm định, đào tạo... Giúp quý khách hàng tham khảo và tìm hiểu thêm về các dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp của mình.

Chứng nhận TCVN 12110, TCVN 4208 cho công ty PCCC Phương Nam

Sau 1 tháng thực hiện, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) đã hoàn thiện dự án Tư vấn, chứng nhận TCVN 12110, TCVN 4208 cho…

Những yếu tố quan trọng trong Quản lý chất lượng (tiếp theo)

Quản lý chất lượng là hoạt động đảm bảo để nhà sản xuất đảm bảo có thể mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ thoả mãn đúng với…

Những yếu tố quan trọng trong Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là hoạt động đảm bảo để nhà sản xuất đảm bảo có thể mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ thoả mãn đúng với…

Chứng nhận hợp chuẩn cửa nhựa UPVC theo TCVN 7451

Generique levitra 10mg Ce qui est le plus important pour le succès du traitement et pour votre fonction espoirs avec des cas non pharmacologiques car la plupart des cas ed…

Hệ thống kiểm soát dịch hại và vệ sinh cá nhân theo tiêu chuẩn HACCP

Hệ thống kiểm soát dịch hại theo tiêu chuẩn HACCP Dịch hại là một mối đe dọa lớn cho tính an toàn và tính phù hợp của thực phẩm. Việc…

Yêu cầu nhà xưởng khi áp dụng HACCP

Những yêu cầu nhà xưởng khi áp dụng HACCP được thể hiện rõ trong tiêu chuẩn TCVN 5603. Tiêu chuẩn nguyên tắc chung này là nền móng vững chắc cho…

Những chú ý khi xây dựng hệ thống HACCP

Trước khi áp dụng hệ thống HACCP cho bất cứ phần nào của chuỗi thực phẩm, phần đó phải có các chương trình tiên quyết tức thời về thực hành…

Vai trò của lãnh đạo trong ISO 22000

Cam kết và vai trò của lãnh đạo trong ISO 22000 Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với Hệ thống quản lý…