OUR BLOG

Company News and Updates

Every week we share out expertise on effective strategies and technics to help you reach customers and prospects across the entire web.

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

Vinacontrol chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ…
Learn More

Các câu hỏi thường gặp về ISO 9001

1. ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý…
Learn More

VINACONTROL kiểm định bãi đỗ xe thông minh đầu tiên tại Đà Nẵng

Bãi đỗ xe thông minh đầu tiên của thành phố Đà Nẵng được xây dựng tại…
Learn More

Năng lực pháp lý tại VNCE để chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là…
Learn More

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Thời điểm áp dụng và chứng nhận ISO 22000:2018 Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống…
Learn More

Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng ISO 9001

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO)…
Learn More

Get new blog posts by email: