Các bước xây dựng ISO 9001

Trình tự các bước xây dựng ISO 9001 như thế nào?

Theo quy định của ISO 17021 để có được chứng nhận ISO 9001 thì chúng ta phải có hai công việc phải làm. Thứ nhất là thực hiện tư vấn, hướng dẫn xây dựng ISO 9001, thứ hai là đánh giá chứng nhận ISO 9001

Vậy công tác thực hiện xây dựng ISO 9001 như thế nào ? Xây dựng ISO 9001 chính là công việc hướng dẫn xây dựng, áp dụng, chuẩn hóa quy trình ISO 9001 trong tổ chức của doanh nghiệp. Các bước xây dựng ISO 9001 bao gồm:

Các bước xây dựng ISO 9001

 

Giai đoạn 1: Chuyển bị dự án, giai đoạn này gồm những công việc:

Thành lập ban ISO, phân rõ quyền hạn trách nhiệm của thành viên
Đào tạo nhận thức chung về quản lý chất lượng
Xây dựng kế hoạch chỉnh sửa kho bãi, chỉnh sữa tài liệu…

Giai đoạn 2: Xây dựng văn bản, tài liệu ISO

Viết tài liệu theo kế hoạch phân công
Xem xét bản thảo hệ thống tài liệu

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng và giám sát thực hiện

Tiến hành phê duyệt và phổ biến tài liệu để áp dụng
Cải tiến hệ thống tài liệu

Giai đoạn 4: Tiến hành đánh giá nội bộ

Đào tạo đánh giá viên nội bộ về ISO 9001
Tiến hành đánh giá nội bộ
Tiến hành khắc phục
Họp xem xét lảnh đạo về hệ thống quản lý ISO 9001

Giai đoạn 5: Giai đoạn đánh giá cấp chứng nhận ISO 9001

Như vậy để thực hiện tư vấn xây dựng ISO 9001 thì ta sẽ đi theo trình tự các bước trên.

Liên hệ Vinacontrol để biết rõ thêm về quá trình tư vấn xây dựng và chứng nhận ISO 9001

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận TCVN

Chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài

Leave a Comment

Bài viết gần đây

Xem tất cả