Các dự án đã thực hiện

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, chúng tôi rất vinh dự được hàng trăm khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Dưới đây liệt kê một số khách hàng tiêu biểu