Danh mục: Dịch vụ khác

Kiểm toán năng lượng

Thế nào là kiểm toán năng lượng ? Kiểm toán năng lượng là hoạt động kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng. Các năng lượng này được sử dụng trong nhà máy, tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống. Sau khảo sát sẽ đưa ra phương án giảm số lượng....

Quan trắc môi trường

Thế nào là quan trắc môi trường ? Quan trắc môi trường là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường tại nơi làm việc và xung quanh nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại môi trường đối với sức khỏe, phòng,....