Category Archives: vinacontrol

Organic Long-Term SEO

Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận các mặt hàng thuộc quản lý của Bộ LĐTBXH

VINACONTROL giới thiệu Quy trình kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy đối với các mặt hàng thuộc quản lý của…
Continue reading

Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2

Ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bộ LĐTBXH đã ban hành thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa…
Continue reading

Ban hành Nghị định 169/2018/NĐ-CP về trang thiết bị y tế

Ngày 31/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày…
Continue reading

Vinacontrol CE kiểm định thiết bị điện tòa Lotte Center

VNCE - Ngày 9/11 - 13/11, được sự yêu cầu của công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam (công ty chủ quản Lotte…
Continue reading

Bài toán lớn trong đầu tư năng lực thử nghiệm của Vinacontrol

Nhu cầu hẹp nhưng tất yếu Theo Tháp nhu cầu của Abraham Mashlow, nhu cầu cơ bản của con người bao gồm ăn,…
Continue reading

Sự cần thiết của ISO 9001 trong thời đại phát triển công nghiệp 4.0

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm…
Continue reading

Vinacontrol ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm xuất khẩu Nga

Sáng ngày 18/07, tại phòng họp Văn phòng Tập đoàn, Vinacontrol đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm xuất khẩu…
Continue reading

Nổ bệnh viện ở Texas, một người chết

Nổ bệnh viện ở Texas, một người chết Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Ảnh: Twitter. Vụ nổ bệnh viện xảy…
Continue reading

Thông tư

Nếu bạn cần thông tư nào hãy liên hệ Vinacontrol theo số điện thoại 0945.46.40.47 hoặc email chnam@vnce.vn chúng tôi sẽ gửi cho…
Continue reading

Nghị định

Đang cập nhật Nghị định 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày…
Continue reading