Thế nào là chứng nhận hợp quy vải ? Thế nào là công bố hợp quy vải ?

 • Chứng nhận hợp quy vải là việc đánh giá quy trình sản xuất vải (đối với phương thức 5) hoặc đánh giá lô hàng vải (đối với phương thức 7), cộng với việc lấy mẫu thử nghiệm sau đó so sánh với quy chuẩn quy định để kết luận đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu.
 • Công bố hợp quy vải là việc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự công bố sản phẩm vải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT)

Chứng nhận hợp quy vải và công bố hợp quy vải theo quy định nào ?

Việc chứng nhận hợp quy vải được thực hiện theo quy định tại thông tư, quy chuẩn sau:

 • Thông tư 21/2017/BCT quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm Azo trong sản phẩm dệt may
 • Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung thông tư 21/2017/TT-BCT
 • Quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT – Mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm Azo trong sản phẩm dệt may

Việc công bố hợp quy vải được thực hiện theo quy định sau:

Các loại vải nào cần chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy ?

Có 3 nhóm sản phẩm dệt may và vải phải chứng nhận hợp quy, bao gồm:

 • Nhóm sản phẩm dệt may, vải cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi
 • Nhóm sản phẩm dệt may, vải tiếp xúc trực tiếp với da
 • Nhóm sản phẩm dệt may, vải không trực tiếp tiếp xúc với da

Các nhóm sản phẩm dệt may, vải được quy định cụ thể từng loại theo công năng và mã HS (đối với sản phẩm nhập khẩu). Để biết rõ loại nào doanh nghiệp có thể đọc tại bài viết Danh mục sản phẩm dệt may cần chứng nhận hợp quy

VIETNAM CERT là đơn vị được chỉ định chứng nhận hợp quy vải và công bố hợp quy vải

Các chỉ tiêu thử nghiệm khi chứng nhận hợp quy vải

Có 2 chỉ tiêu cần thử nghiệm khi chứng nhận hợp quy vải, bao gồm:

Thứ nhất: Hàm lượng formaldehyt, được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với nhóm sản phẩm dệt may, vải cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi: Giới hạn tối đa không quá 30 mg/kg
 • Đối với nhóm sản phẩm dệt may, vải tiếp xúc trực tiếp với da: Giới hạn tối đa không quá 75 mg/kg
 • Đối với nhóm sản phẩm dệt may, vải không tiếp xúc trực tiếp với da: Giới hạn tối đa không quá 300 mg/kg

Thứ hai: Mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo

Hàm lượng mỗi amin thơm không được vượt quá 30 mg/kg. Danh mục các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo quy định tại Phụ lục II Quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT.

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy quần áo

Những chú ý quan trọng khi thực hiện chứng nhận hợp quy vải

 • Các sản phẩm vải cần chứng nhận hợp quy là các sản phẩm được lưu hành tại Việt Nam bao gồm: Các sản phẩm nhập khẩu và các sản phẩm sản xuất trong nước được lưu hành ở Việt Nam
 • Danh mục sản phẩm vải cần chứng nhận hợp quy được quy định rõ tại Phụ lục I, quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT. Doanh nghiệp có thể xem tại đây
 • Các sản phẩm vải không cần chứng nhận hợp quy bao gồm:
  • Hành lý của người nhập cảnh; tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế;
  • Quà biếu, tặng trong định mức miễn thuế;
  • Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế;
  • Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm thương mại; hàng hóa tạm nhập – tái xuất; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; hàng đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa để tiêu thụ);
  • Hàng mẫu để quảng cáo không có giá trị sử dụng; để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất;
  • Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế;
  • Vải và các sản phẩm dệt may chưa được tẩy trắng hoặc chưa nhuộm màu.
 • Các sản phẩm dệt may, vải được cấp Giấy chứng nhận sinh thái không phải thực hiện việc lấy mẫu thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và các amin thơm (chỉ cần đánh giá lô hàng, không cần thử nghiệm). Danh mục nhãn sinh thái được quy định rõ tại Phụ lục IV của quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy dệt may

VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy vải

VIETNAM CERT là đơn vị được Bộ Công thương chỉ định chứng nhận hợp quy vải, chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may. VIETNAM CERT có mặt ở 3 miền Bắc – Trung – Nam và các cảng biển, cửa khẩu nên việc chứng nhận hợp quy vải sẽ rất thuận lợi và tiết kiệm cho doanh nghiệp.

Quy trình chứng nhận hợp quy vải

Quy trình chứng nhận hợp quy vải nhập khẩu:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận và cung cấp thông tin lô hàng. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký chứng nhận hợp quy vải theo mẫu của VIETNAM CERT. Sau đó cung cấp cho chúng tôi hồ sơ lô hàng nhập khẩu (bao gồm hồ sơ nhập khẩu, CO/CQ, nhãn sinh thái nếu có…)

Bước 2: Sau khi có bản đăng ký, doanh nghiệp cung cấp cho hải quan để lấy hàng về (trong trường hợp được giải phóng hàng)

Bước 3: Sau khi hàng về tới cảng hoặc tại kho VIETNAM CERT sẽ đánh giá lô hàng (tại cảng hoặc kho), đồng thời lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Sau khi có kết quả thử nghiệm và lô hàng đạt yêu cầu, VIETNAM CERT sẽ trả chứng nhận hợp quy vải để doanh nghiệp lấy hàng về

Bước 5: Công bố hợp quy vải: Sau khi có chứng nhận hợp quy vải, doanh nghiệp cần thực hiện công bố hợp quy vải trên Sở Công thương. VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện bước này.

Quy trình chứng nhận hợp quy vải sản xuất trong nước:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy vải: Khách hàng cung cấp thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm đăng ký chứng nhận

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá: VIETNAM CERT sẽ báo giá và thực hiện ký kết hợp đồng chứng nhận với doanh nghiệp

Bước 3: Tiến hành đánh giá hợp quy và lấy mẫu thử nghiệm: VIETNAM CERT sẽ đánh giá quy chuẩn tại nhà máy sản xuất. Sau khi đánh giá xong sẽ tiến hành lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy hàng dệt may: Sau khi có kết quả đánh giá và thử nghiệm đạt yêu cầu theo quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT khách hàng sẽ được VIETNAM CERT cấp giấy chứng nhận hợp quy.

Bước 5: Công bố hợp quy: VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện công bố hợp quy tại Sở Công thương.

Bước 6: Đánh giá giám sát: Chứng chỉ hợp quy hàng dệt may có thời hạn 3 năm, trong 3 năm sẽ tiến hành đánh giá giám sát 2 lần.

Quy trình công bố hợp quy vải

Bước 1: Chuyển bị hồ sơ công bố hợp quy vải. Hồ sơ công bố bao gồm:

a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V kèm theo Quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT);

b) Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp quy vải do VIETNAM CERT cấp

c) Giấy phép kinh doanh

Bước 2: Nộp hồ sơ công bố hợp quy vải tại Sở Công thương

Bước 3: Nhận giấy tiếp nhận công bố hợp quy vải từ Sở Công thương

Tới giai đoạn này doanh nghiệp đã hoàn thành việc công bố hợp quy vải và đủ điều kiện để sản phẩm vải được lưu thông trên thị trường Việt Nam

Thời gian và chi phí chứng nhận hợp quy vải

 • Thời gian chứng nhận hợp quy vải nhập khẩu:Ttrong vòng 3 ngày
 • Thời gian chứng nhận hợp quy vải sản xuất trong nước: Trong vòng 5 ngày
 • Thời gian công bố hợp quy vải: Trong vòng 5 ngày
 • Chi phí chứng nhận hợp quy vải tùy thuộc vào số lượng, chủng loại lô hàng (đối với nhập khẩu). Chi phí phụ thuộc quy mô doanh nghiệp, số lượng mẫu thử (đối với sản xuất trong nước)

Doanh nghiệp hãy liên hệ VIETNAM CERT để được chứng nhận hợp quy vải và công bố hợp quy vải:

Hãy liên hệ ngay với VIETNAM CERT để được cấp chứng nhận HỢP QUY cho doanh nghiệp bạn. Nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường cạnh tranh trên thị trường

4.9/5 - (542 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *