Với kinh nghiệm lâu năm trong việc cấp chứng chỉ OHSAS 18001, Vinacontrol sẽ giới thiệu cho bạn đọc những nội dung liên quan tới tiêu chuẩn OHSAS 18001 và việc đánh giá cấp chứng nhận OHSAS 18001

Chứng nhận OHSAS 18001 là gì

Tiêu chuẩn OHSAS 18001 có tên gọi là Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập đến những yêu cầu về Sức khỏe và An toàn trong lao động. Tiêu chuẩn OHSAS 18001 giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể kiểm soát và lường trước được các mối nguy có thể xảy ra từ các hoạt động vận hành thông thường và trong những tình huống đặc biệt và để cải tiến các hoạt động đó. OHSAS 18001 được ban hành lần đầu năm 1999 bởi BSI. Ngày 1 tháng 7 năm 2007 một phiên bản mới OHSAS 18001:2007 được ban hành thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999.

Chứng nhận OHSAS 18001 là thực hiện đánh giá việc áp dụng, triển khai, cải tiến tiêu chuẩn OHSAS 18001 trong tổ chức, doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn thì doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ OHSAS 18001.

Nội dung tiêu chuẩn OHSAS 18001

Các nội dung chính của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 bao gồm các điều khoản sau:

1) Phạm vi

2) Các tài liệu tham chiếu

3) Thuật ngữ và các định nghĩa

4) Các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

4.1) Các yêu cầu chung

4.2) Chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp

4.3) Hoạch định

4.3.1) Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro

4.3.2) Các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác

4.3.3) Mục tiêu và (các) chương trình

4.4) Thực hiện và điều hành

4.4.1) Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.2) Năng lực, nhận thức và đào tạo

4.4.3) Trao đổi thông tin, tham gia và tham vấn

4.4.4) Hệ thống tài liệu

4.4.5) Kiểm soát tài liệu

4.4.6) Kiểm soát điều hành

4.4.7) Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp

4.5) Kiểm tra

4.5.1) Theo dõi và đo lường kết quả hoạt động

4.5.2) Đánh giá sự tuân thủ

4.5.3) Điều tra sự cố, sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

4.5.4) Kiểm soát hồ sơ

4.5.5) Đánh giá nội bộ

4.6) Xem xét của lãnh đạo.

Những điểm chú ý khi chứng nhận OHSAS 18001

  • Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì thủ tục cho việc xác định các mối nguy, kiểm soát rủi ro và xác định các sự kiểm soát cần thiết.
  • Lãnh đạo cao nhất phải xác lập và cho phép tiến hành một chính sách OHSAS 18001 và đảm bảo rằng trong phạm vi xác định của hệ thống quản lý OHSAS 18001
  • Lãnh đạo cao nhất phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với tiêu chuẩn OHSAS 18001 và hệ thống quản lý OHSAS 18001 trong doanh nghiệp
  • Tổ chức phải thiết lập, thi hành và duy trì một/nhiều thủ tục để theo dõi và đo lường việc thi hành tiêu chuẩn OHSAS 18001 một cách định kỳ
  • Việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận OHSAS 18001 cần có chi phí, thời gian lộ trình, chi phí và thời gian cụ thể tùy thuộc vào quy mô, lĩnh vực của từng doanh nghiệp

Các bước để đạt được chứng nhận OHSAS 18001:

Bước 1: Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Trước khi tiến hành chứng nhận doanh nghiệp cần áp dụng thành công tiêu chuẩn. Hãy liên hệ Vinacontrol để được hướng dẫn về việc xây dựng tiêu chuẩn OHSAS 18001.

Bước 2: Tiến hành đánh giá chứng nhận: Sau khi áp dụng thành công, doanh nghiệp sẽ được Vinacontrol tiến hành đánh giá chứng nhận. Việc đánh giá chứng nhận được thực hiện nhanh chóng trong thời gian từ 1 tới 2 ngày. Thời gian đánh giá tùy thuộc vào sự phức tạp của hệ thống OHSAS 18001 doanh nghiệp.

Vì sao chọn Vinacontrol chứng nhận tiêu chuẩn OHSAS 18001 ?

  • Vinacontrol có đầy đủ chức năng thực hiện chứng nhận, chứng chỉ OHSAS 18001 của Vinacontrol được chấp nhận trên toàn thế giới
  • Vinacontrol có đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng lắng nghe giúp đỡ doanh nghiệp khi cần thiết
  • Chi phí chứng nhận OHSAS 18001 của Vinacontrol hợp lý, thời gian chứng nhận nhanh chóng, phù hợp với từng doanh nghiệp
  • Vinacontrol có chi nhánh khắp Việt Nam do đó sẽ tiết kiệm cho Khách hàng thời gian, chi phí. Đồng thời có thể hỗ trợ Khách hàng một cách nhanh chóng khi cần thiết.
dấu chứng nhận ohsas 18001 của Vinacontrol

Dấu chứng nhận ohsas 18001 của Vinacontrol

Chứng chỉ OHSAS 18001 do Vinacontrol cấp

chứng chỉ OHSAS 18001

Chi phí, thời gian xây dựng và chứng nhận OHSAS 18001

Để xây dựng tiêu chuẩn OHSAS 18001 doanh nghiệp cần đầu tư thời gian, chi phí. Thông thường thời gian xây dựng tiêu chuẩn này vào khoảng 3 tới 9 tháng. Thời gian này tùy vào quy mô và lĩnh vực của từng doanh nghiệp. Chi phí để xây dựng tiêu chuẩn này khoảng 60 triệu. Chi phí chứng nhận khoảng 30 triệu. Các chi phí này cũng phục thuộc vào đặc thù từng doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với Vinacontrol theo số điện thoại 0945.46.40.47 để được tư vấn và chứng nhận tiêu chuẩn OHSAS 18001. Vinacontrol sẽ giải quyết các vấn đề của bạn 24/24

Bình Luận

                                                                        TIN TỨC

Xem chi tiết