Dự án của Vinacontrol

Cho tới thời điểm hiện nay Vinacontrol có khoảng hơn 5000 khách hàng trong và ngoài nước. Với những giá trị mà chúng tôi mang tới cho Khách hàng thì số lượng các Khách hàng tới với Vinacontrol không ngừng tăng. Một điều chúng tôi luôn tâm đắc là Chất lượng phải đi đôi với Chi phí hợp lý và Thời gian kịp thời