HỎI ĐÁP

Hiệu chuẩn là gì ? Kiểm định là gì ? Hiệu chỉnh là gì ?

Trả lời:

Hiệu chuẩn là xác định sai số của thiết bị để xác định giá trị thực của thiết bị đo

Kiểm định là ....

 

Thế nào là tiêu chuẩn ? Thế nào là quy chuẩn ?

Trả lời:
Tiêu chuẩn là
Quy chuẩn là quy chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành