Thiết bị điện phòng nổ có cần kiểm định không ?

Trả lời:

Ngày 27/10/2015 Bộ Công thương ban hành thông tư 33/2015/TT-BCT quy định các thiết bị điện phòng nổ đều phải thực hiện kiểm định. Tuy nhiên ngày 08/12/2017 Bộ Công thương ban hành thông tư 28/2017/TT-BCT (có hiệu lực từ 01/01/2018) sửa đổi, bổ sung một số thông tư thuộc quản lý của Bộ Công thương, trong đó nêu rõ bãi bỏ việc kiểm định các thiết bị phòng nổ được quy định tại thông tư 33/2015/TT-BCT.

Như vậy kể từ 01/01/2018 các thiết bị điện phòng nổ không cần phải thực hiện kiểm định.

Không thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm có bị phạt không ?

Trả lời.

Chứng nhận hợp quy là hoạt động bắt buộc theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hoạt động không thực hiện công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Ngoài ra phải bắt buộc thu hồi và cấm lưu thông các sản phẩm không thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Doanh nghiệp nhỏ dưới 20 người có chứng nhận được ISO 9001 hay không ?

Trả lời:

Tiêu chuẩn ISO 9001 không quy định quy mô, lĩnh vực nghành nghề của tổ chức do đó mọi tổ chức không phân biệt quy mô, nghành nghề đều có thể chứng nhận được tiêu chuẩn này.

Hiệu chuẩn là gì ? Kiểm định là gì ? Hiệu chỉnh là gì ?

Trả lời:

Hiệu chuẩn là xác định sai số của thiết bị để xác định giá trị thực của thiết bị đo

Kiểm định là xác định sai số của thiết bị sau đó so sánh với các quy định hiện hành để kết luận thiết bị đạt hay không đạt. Như vậy kiểm định bao gồm các bước của hiệu chuẩn

Hiệu chỉnh là thực hiện xác định sai số của thiết bị, sau đó tinh chỉnh thiết bị để cho sai số nằm trong phạm vi cho phép

 

Thế nào là chứng nhận hợp chuẩn ? Chứng nhận hợp quy ?

Trả lời:
Chứng nhận hợp chuẩn là chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật

Chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy định của pháp luật. Quy định pháp luật có thể bao gồm Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), tiêu chuẩn kỹ thuật và các thông tư, nghị định...