KHÁI NIỆM KIỂM ĐỊNH-HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

  • Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
  • Hiệu chuẩn thiết bị đo là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo (xác định sai số thiết bị đo so với thiết bị chuẩn)
  • Kiểm định thiết bị đo là hoạt động xác định thiết bị đo đạt yêu cầu hay không qua việc xác định sai số thiết bị đo so với thiết bị chuẩn, nếu việc sai số nằm trong khoảng cho phép thì kết luận là đạt yêu cầu
  • Kiểm định-Hiệu chuẩn thiết bị là hạng mục bắt buộc theo quy định của luật
VIETNAM CERT kiểm định máy biến áp

VIETNAM CERT là đơn vị có chức năng kiểm định-hiệu chuẩn các thiết bị thuộc quản lý của nhiều bộ ban nghành. Danh mục kiểm định gồm có:

VIETNAM CERT KIỂM ĐỊNH-HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

4.9/5 - (507 bình chọn)

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *