Mạng lưới Vinacontrol với 28 đơn vị thành viên và hệ thống 7 phòng thí nghiệm VILAS và LASXD cùng với hơn 1000 nhân viên được trải dài khắp cả nước nhằm phục vụ cho khách hàng một cách NHANH CHÓNG, THUẬN TIỆN, TIẾT KIỆM nhất.