DỊCH VỤ

Chứng nhận, Kiểm định- Hiệu chuẩn, Quan trắc môi trường, Đào tạo ATLĐ - ISO, Kiểm toán năng lượng

THƯƠNG HIỆU LÂU ĐỜI VÀ UY TÍN

Đặt nền móng cho công tác giám định, thử nghiệm, chứng nhận!

Với hơn 62 năm kinh nghiệm, mạng lưới Vinacontrol đã phát triển trên khắp cả nước với 28 đơn vị trực thuộc cùng với 7 phòng thí nghiệm được đánh giá và được công nhận phù hợp với yêu cẩu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Với những ưu điểm vượt trội VINACONTROL mang lại dịch vụ và giải pháp hoàn hảo giúp nâng tầm doanh nghiệp của bạn.

Tối ưu chi phí và thời gian

Mạng lưới Vinacontrol khắp cả nước, cung cấp nhiều dịch vụ trọn gói nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian

Kết nối kinh doanh

Khi sử dụng dịch vụ của Vinacontrol sẽ được Vinacontrol giới thiệu các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước

Dịch vụ Vinacontrol cung cấp phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo tính chính xác và công bằng

Chứng chỉ quốc tế

Chứng nhận của Vinacontrol cấp được công nhận rộng rãi trên thế giới, Khách hàng yên tâm về chất lượng và tính hiệu quả

Nâng cao thương hiệu

Khách hàng nâng cao thương hiệu chính mình thông qua thương hiệu hơn 61 năm của Vinacontrol

Dịch vụ tiên phong

Vinacontrol luôn đi đầu trong những dịch vụ mới với những dự án chưa có tiền lệ. Ở đâu khó ở đó có Vinacontrol !

TIN TỨC

Yêu cầu nhà xưởng khi áp dụng HACCP

Những yêu cầu nhà xưởng khi áp dụng HACCP được thể hiện rõ trong tiêu chuẩn TCVN 5603. Tiêu chuẩn nguyên tắc chung này là…

Những chú ý khi xây dựng hệ thống HACCP

Trước khi áp dụng hệ thống HACCP cho bất cứ phần nào của chuỗi thực phẩm, phần đó phải có các chương trình tiên quyết…

Vai trò của lãnh đạo trong ISO 22000

Cam kết và vai trò của lãnh đạo trong ISO 22000 Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối…