Gas City

Công ty CP Gas Đô Thị là đối tác quan trọng của Vinacontrol CE. Các hạng mục mà hai bên đã hợp tác bao gồm:

  • Kiểm định hệ thống gas cho tòa nhà trung tâm
  • Kiểm định đồng hồ đo khí gas
  • Kiểm định hệ thống chống sét
  • Kiểm định bồn gas
  • Kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp thẩm thấu (PT)
  • Đào tạo an toàn vệ sinh lao động

Ngoài ra Gas City còn được tập đoàn Vinacontrol cung cấp các dịch vụ giám định cho các thiết bị mà Gas City cung cấp như Máy hóa hơi, hệ thống gas trung tâm…