Nutifood

Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng (Nutifood) là đối tác của Vinacontrol trong các lĩnh vực như:

  • Kiểm định hệ thống gas
  • Kiểm định xe nâng và thiết bị nâng
  • Kiểm định nồi hơi
  • Đào tạo an toàn vệ sinh lao động.