Tập đoàn Prime 1

Tập đoàn Prime

Tập đoàn Prime là đối tác quan trọng của Vinacontrol. Vinacontrol đã cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm tra cho toàn bộ nhà máy gạch của tập đoàn Prime. Các hạng mục thực hiện gồm:

  • Kiểm định toàn bộ hệ thống khí hóa than
  • Kiểm định nồi hơi
  • Kiểm định bồn chứa
  • Siêu âm mối hàn bồn chứa khí và lò khí hóa than
  • Kiểm định thiết bị đồng hồ áp, van an toàn