Xi măng Vicem

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM). Tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng được thành lập ngày 01/4/1980. Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng được thành lập để quản lý các nhà máy xi măng trong cả nước.

Ngày 05/10/1993 Bộ xây dựng có Quyết định số 456/BXD-TCLĐ đổi tên Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng thành Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Ngày 14/11/1994 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 670/TTg về việc thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam hoạt động theo mô hình tổng công ty 91.

VICEM là đối tác quan trọng của Vinacontrol. Hai bên đã có những dịch vụ hợp tác như:

  • Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 cho nhà máy Xi măng Vicem Hải Phòng.
  • Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007

Trong thời gian tới VICEM và VINACONTROL sẽ có những hoạt động hợp tác dự kiến như: Kiểm định, đào tạo an toàn vệ sinh lao động ….