Cấp chứng chỉ HACCP cho công ty Đỉnh Cao

Công ty TNHH Đỉnh Cao là doanh nghiệp có địa chỉ tại tổ 4, khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Đỉnh Cao là doanh nghiệp chuyên Chế biến và cung cấp hạt điều nhân xuất khẩu. Ngày 14 tháng 08 năm 2020 Vinacontrol đã tiến hành đánh giá và cấp chứng chỉ HACCP cho công ty Đỉnh Cao.

Tiêu chuẩn HACCP được thiết lập dựa trên 7 nguyên tắc:

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy

Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn

Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống kiểm soát giám sát các điểm CCP

Nguyên tắc 5: Thiết lập hành động khắc phục cần tiến hành khi khâu giám sát chỉ ra rằng một CCP nào đó không được kiểm soát.

Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục xác nhận để khẳng định là hệ thống HACCP hoạt động hữu hiệu

Nguyên tắc 7: Lập tài liệu về tất cả các thủ tục và hồ sơ đối với các nguyên tắc này và việc ứng dụng chúng

Tiêu chuẩn HACCP được áp dụng cho các doanh nghiệp liên quan tới chuỗi thực phẩm như: Doanh nghiệp sản xuất, vận chuyển, bảo quản và kinh doanh thực phẩm, thủy sản, thức ăn chăn nuôi…; Cơ sở sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, thức ăn công nghiệp; Cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và các hoạt động liên quan đến thực phẩm.

Có được chứng nhận HACCP công ty Đỉnh Cao có đủ điều kiện để xuất khẩu Hạt điều.

Chứng chỉ HACCP của công ty Đỉnh Cao