Ngày 28 tháng 7 năm 2020 Vinacontrol đã tiến hành cấp chứng chỉ hợp quy đá dăm cho Công ty CP Khoáng sản Nam Hà. Nam Hà là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá đăm, trụ sở chính tại xóm A, thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Mỏ đá của Nam Hà có địa chỉ tại núi Thung Cối, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Các sản phẩm đá dăm của công ty được cung cấp thị trường Hà Nam và các tỉnh lân cận.

Theo quy định của Thông tư 19/2019/TT-BXD các sản phẩm đá dăm phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD. Ý thức được việc đó và tạo điều kiện để lưu thông sản phẩm ra thị trường, Công ty CP Khoáng sản Nam Hà đã hợp tác với Vinacontrol để thực hiện chứng nhận hợp quy đá dăm. Quy đó Vinacontrol đã tiến hành thực hiện đánh giá và thử nghiệm mẫu đá dăm của Nam Hà. Ngày 28/07/2020 Vinacontrol đã cấp chứng chỉ hợp quy cho các sản phẩm đá của Công ty Nam Hà.

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá, thử nghiệm, cấp chứng chỉ hợp quy toàn bộ các sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD.