Cấp chứng nhận ISO 9001 và TCVN 7744 cho công ty Hoàng Nhân

Ngày 15/09/2020 VIETNAM CERT đã tiến hành cấp chứng nhận ISO 9001 và TCVN 7744 cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân. Công ty Hoàng Nhân là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng công trình; Sản xuất bê tông tươi; Ống bê tông cốt thép và gạch terrazzo. Các sản phẩm của Hoàng Nhân cung cấp ở thị trường Bình Thuận và các tỉnh lân cận. Nhằm nâng cao chất lượng và tính ổn định sản phẩm, đồng thời hướng các dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, Hoàng Nhân đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được vận hành theo 7 nguyên tắc sau:

  • Hướng vào khách hàng;
  • Sự lãnh đạo;
  • Sự tham gia của mọi người;
  • Tiếp cận theo quá trình;
  • Cải tiến;
  • Quyết định dựa trên bằng chứng;
  • Quản lý mối quan hệ.
Chứng chỉ ISO 9001 của công ty Hoàng Nhân

Chứng chỉ ISO 9001 của công ty Hoàng Nhân

Tiêu chuẩn TCVN 7744:2013 là tiêu chuẩn dành cho sản phẩm gạch Terrazzo. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu về tính chất cơ, lý, hóa, phân loại, bảo quản, vận chuẩn, gắn nhãn cho gạch Terrazzo. Các sản phẩm Terrazzo sau khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7744 sẽ có được những ưu thế sau:

  • Chất lượng sản phẩm ổn định, đạt yêu cầu theo các tiêu chí đề ra, giảm thiểu tối đa các sản phẩm sai hỏng
  • Có được chứng nhận TCVN 7744 là minh chứng cho Khách hàng yên tâm hơn về chất lượng và dịch vụ
  • Tạo cơ hội trúng thầu, bán hàng tốt hơn

Chứng chỉ TCVN 7744 của công ty Hoàng Nhân

VIETNAM CERT xin chúc mừng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân đã đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 và TCVN 7744:2013