menu x
menu x

Tag Archives: chứng nhận hợp quy hàng dệt may

Các doanh nghiệp dệt may cần chứng nhận hợp quy từ năm 2019

Theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT và Quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt…
Continue reading

Vinacontrol được Bộ Công thương chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy hàng dệt may

(Theo báo Hải quan) Theo Thông tư 21/2017/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành vào tháng 10 năm 2017, từ 1/5/2018 các sản…
Continue reading

Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

Theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT tất cả các sản phẩm dệt may đều phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT. VINACONTROL…
Continue reading