menu x
menu x

Tag Archives: hiệu chuẩn thiết bị y tế

Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

1. Thế nào là kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế: Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy…
Continue reading