menu x
menu x

Tag Archives: kiểm định đồng hồ đo áp suất

Kiểm định, hiệu chuẩn áp kế

1. Khái niệm áp suất Áp suất = Lực tác dụng/ Diện tích à P = F/S Với điều kiện F được phân…
Continue reading