Kiểm định van an toàn

KIỂM ĐỊNH VAN AN TOÀN 1. Kiểm định van an toàn là gì ? Van an toàn là thành phần không thể thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực, van an toàn cần được cân chỉnh trong các trường hợp sau: - Trước khi đưa thiết bị vào hoạt động. - Trong quá trình hoạt động của thiết bị theo quy định…