menu x
menu x

Tag Archives: thẩm thấu mối hàn

Kiểm tra không phá hủy (NDT)

Kiểm tra không phá huỷ là gì? Kiểm tra không phá huỷ (Non-Destructive Testing-NDT) bao gồm các phương pháp dùng để thử nghiệm,…
Continue reading