menu x
menu x

Tag Archives: thử nghiệm không phá hủy

Kiểm tra không phá hủy (NDT)

Kiểm tra không phá huỷ là gì? Kiểm tra không phá huỷ (Non-Destructive Testing-NDT) bao gồm các phương pháp dùng để thử nghiệm,…
Continue reading