TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN

  • ISO/IEC 17020 – Cho hoạt động giám định
  • ISO/IEC 17021 – Cho hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý
  • ISO/IEC 17025 – Cho hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn
  • ISO/IEC 17065 – Cho hoạt động chứng nhận sản phẩm


Mạng lưới rộng

Vinacontrol có 28 thành viên và 7 phòng thử nghiệm bố trí khắp cả nước nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí, thời gian
Xem thêm


Đối tác tin cậy

Vinacontrol là đối tác tin cậy, luôn đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất...
Xem thêm


Pháp lý đầy đủ

Các hoạt động của Vinacontrol được thực hiện dựa trên sự công nhận và chỉ định của cơ quan quản lý, các tổ chức do đó chứng thư...
Xem thêm


Năng lực hoàn thiện

Vinacontrol được hầu hết các bộ, nghành chỉ định thực hiện kiểm tra, đánh giá hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ để phục vụ cho quản lý nhà nước.
Xem thêm

DỊCH VỤ

TIN TỨC

Chứng nhận hợp quy thang máy

1. Thế nào là chứng nhận Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn: Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Thế nào là chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi ? Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi là việc thực hiện đánh giá nhà xưởng sản xuất thức ăn chăn

Chứng nhận OHSAS 18001

Chứng nhận OHSAS 18001 là gì Tiêu chuẩn OHSAS 18001 có tên gọi là Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp, đây là một tiêu chuẩn quốc tế đề cập

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 là gì ? Chứng nhận ISO 14001 là thực hiện đánh giá việc áp dụng, triển khai, cải tiến tiêu chuẩn ISO 14001 vào hoạt động của tổ

Chứng nhận ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 là gì ? Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000 là thực hiện đánh giá việc xây dựng, áp dụng và cải tiến tiêu chuẩn ISO 22000 trong quá

Chứng nhận HACCP

Thế nào là chứng nhận tiêu chuẩn HACCP ? Tiêu chuẩn HACCP là Hệ thống phẩm tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (Hazard Analysis and Critical

Chứng nhận ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì ? ISO viết tắt của từ International Organization for Standardization có nghĩa là Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Tổ chức

Kiểm định hệ thống chống sét

1.Kiểm định chống sét và nối đất nối không an toàn điện như thế nào ? Kiểm định hệ thống chống sét và kiểm định hệ thống nối đất nối không an toàn

Kiểm định đường ống

1. KIỂM ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG LÀ GÌ – Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm

Kiểm định đồng hồ đo khí

Vinacontrol đã được cấp phép thực hiện việc kiểm định các loại đồng hồ: kiểm định đồng hồ đo khí gas, kiểm định đồng hồ đo lưu lượng nước, kiểm định