Những yếu tố quan trọng trong Quản lý chất lượng (tiếp theo)

Quản lý chất lượng là hoạt động đảm bảo để nhà sản xuất đảm bảo có thể mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ thoả mãn đúng với nhu cầu của họ. Đây là hoạt động sống còn để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi công ty. Quản lý chất lượng được đề cập…

Những yếu tố quan trọng trong Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng là hoạt động đảm bảo để nhà sản xuất đảm bảo có thể mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ thoả mãn đúng với nhu cầu của họ. Đây là hoạt động sống còn để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi công ty. Quản lý chất lượng được đề cập…

Hệ thống kiểm soát dịch hại và vệ sinh cá nhân theo tiêu chuẩn HACCP

Hệ thống kiểm soát dịch hại theo tiêu chuẩn HACCP Dịch hại là một mối đe dọa lớn cho tính an toàn và tính phù hợp của thực phẩm. Việc nhiễm dịch hại có thể xuất hiện ở những nơi có chăn nuôi và cung cấp thực phẩm. Cần phải thực hành vệ sinh tốt để tránh  tạo ra một…

Yêu cầu nhà xưởng khi áp dụng HACCP

Những yêu cầu nhà xưởng khi áp dụng HACCP được thể hiện rõ trong tiêu chuẩn TCVN 5603. Tiêu chuẩn nguyên tắc chung này là nền móng vững chắc cho việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cần được áp dụng tiêu chuẩn này cùng với từng qui phạm riêng về thực hành vệ sinh cho từng loại hình sản…

Những chú ý khi xây dựng hệ thống HACCP

Trước khi áp dụng hệ thống HACCP cho bất cứ phần nào của chuỗi thực phẩm, phần đó phải có các chương trình tiên quyết tức thời về thực hành vệ sinh tốt theo nguyên tắc chung vệ sinh thực phẩm, quy phạm thực và yêu cầu về an toàn thực phẩm thích hợp. Các chương trình tiên quyết này…

Vai trò của lãnh đạo trong ISO 22000

Cam kết và vai trò của lãnh đạo trong ISO 22000 Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000 bằng cách: Đảm bảo chính sách an toàn thực phẩm và các mục tiêu của Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO…

Chương trình tiên quyết trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO 1999, 4) định nghĩa chương trình tiên quyết (PRP) là "những thực hành và điều kiện cần có trước và trong suốt quá trình thực hiện tiêu chuẩn HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) và là phần thiết yếu của an toàn thực phẩm.” Các PRP cung cấp…

CHỨNG NHẬN ISO 13485

Giới thiệu về ISO 13485 Các trang thiết bị y tế là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người. Do đó cần tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất. Với mục đích đó ISO 13485 – Hệ thống quản lý trang thiết…

Các câu hỏi thường gặp về ISO 9001

1. ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định…

CHỨNG NHẬN ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ? Têu chuẩn ISO 45001 là Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 được ban hành năm 2018 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này được phát triển dựa trên nền của tiêu chuẩn OHSAS 18001 do đó nó có những cải tiến phù hợp…