CHỨNG NHẬN ISO 13485

Giới thiệu về ISO 13485 Các trang thiết bị y tế là những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người. Do đó cần tiêu chuẩn hóa quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất. Với mục đích đó ISO 13485 – Hệ thống quản lý trang thiết…

Các câu hỏi thường gặp về ISO 9001

1. ISO 9000 là gì? ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định…

3 lý do quan trọng mà các doanh nghiệp cần áp dụng ISO 9001

ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng Tại sao công ty bạn nên áp dụng ISO 9001?…

Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng ISO 9001

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống quản lý chất lượng và có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất…

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Thời điểm áp dụng và chứng nhận ISO 22000:2018 Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng chính thức và thay thế ISO 22000:2005 vào ngày 19/06/2018. Như vậy sau ngày này tất cả các Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đều được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018.…

Năng lực pháp lý tại VNCE để chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. ... ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho…

CHỨNG NHẬN ISO 45001

Tiêu chuẩn ISO 45001 là gì ? Têu chuẩn ISO 45001 là Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001 được ban hành năm 2018 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này được phát triển dựa trên nền của tiêu chuẩn OHSAS 18001 do đó nó có những cải tiến phù hợp…

Chi phí và lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng ISO 9001: 2015

Chi phí chính là thước đo về sự cố gắng về chất lượng. Vì thế mà sự cân bằng giữa hai yếu tố chất lượng và chi phí là mục tiêu chủ yếu của một ban lãnh đạo có trách nhiệm. Vậy thì khi chi phí được nhắc đến trong chất lượng nó sẽ được hiểu như thế nào? Chi…

10 yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001 các doanh nghiệp cần áp dụng để được chứng nhận

Nội dung trong tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 bao gồm 10 yêu cầu để các doanh nghiệp áp dụng cho hệ thống quản lý của mình

3 khó khăn khi áp dụng ISO 9001: 2015 mà các doanh nghiệp Việt mới áp dụng nên biết!

Khó khăn khi phải thay đổi thói quen. Để thay đổi nhứng thói quen cũ bằng những thói quen theo như những hoạch định chất lượng tốt hơn là một khó khăn đối với nhân viên do thường gặp trở ngại sức ì tâm lý không muốn thay đổi. Họ phải dành nhiều thời gian để học những kiến thức…