Kiểm định hệ thống khí y tế là thủ tục bắt buộc theo quy định của Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH khi sử dụng khí y tế VIETNAM CERT có thành viên được Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ định thực hiện kiểm định hệ thống khí y tế. Trong bài viết này chúng tôi nêu các thủ tục cần thiết để doanh nghiệp, bệnh viện được biết rõ.

Định nghĩa hệ thống khí y tế

Khí y tế là các loại khí bất kỳ hay hỗn hợp của các loại khí được sử dụng để cung cấp cho bệnh nhân hay thiết bị y tế. Khí y tế cung cấp với mục đích điều trị, gây mê, chẩn đoán, phòng bệnh, nghiên cứu, thí nghiệm… thuộc về lĩnh vực y tế.

Hệ thống khí y tế là hệ thống đường ống bắt đầu từ sau van khóa đầu nguồn đến các khối đầu nối điểm cuối. Hệ thống đường ồng khí y tế bao gồm cả phụ kiện đường ống như: các loại van như khóa, van 01 chiều, van chặn lửa tạt lại, van điều áp, van an toàn, van xả nước ngưng, xả khí tạp; thiết bị đo kiểm; thiết bị báo động; khối đầu nối và các phụ kiện khác.

Ngoài ra hệ thống khí y tế một cách nhìn nào đó còn bao gồm cả hệ thống cung cấp, xử lý, lưu trữ và nạp khí y tế

Những hệ thống khí y tế nào cần phải kiểm định

Theo quy định tại thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, các hệ thống đường ống dẫn khí y tế có đường kính ngoài không quá 150 mm thuộc danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt. Do đó kiểm định hệ thống khí y tế là thủ tục bắt buộc. Các loại đường ống dẫn khí y tế phải kiểm định an toàn gồm có:

 • Hệ thống đường ống dẫn khí Ôxy
 • Hệ thống đường ống dẫn không khí nén (để thở);
 • Hệ thống đường ống chân không;
 • Các hệ thống khí khác dùng trong y tế (khí gây mê; hỗn hợp khí ôxy và khí gây mê; khí để truyền chuyển động dụng cụ phẫu thuật).
 • Các thiết bị lưu trữ khí y tế: Chai chứa khí, bồn, bể chứa khí. Các thiết bị này sẽ được kiểm định theo quy trình kiểm định nồi hơi và bình áp lực (trừ  chai chứa khí)

Định nghĩa kiểm định hệ thống khí y tế

Kiểm định hệ thống khí y tế là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của đường ống dẫn khí y tế. Hoạt động kiểm định này được thực hiện theo các quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Kiểm định đường ống khí y tế được thực hiện theo các trường hợp sau:

Kiểm định lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí y tế sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí y tế khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế khi:

 • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống đường ống dẫn khí y tế;
 • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
 • Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.
kiểm định hệ thống khí y tế tại VIETNAM CERT
Hệ thống khí y tế

Đơn vị nào phải kiểm định hệ thống khí y tế

 • Các bệnh viện sử dụng hệ thống khí y tế
 • Các cơ sở y tế có sử dụng hệ thống khí y tế
 • Các đơn vị lắp đặt, cung cấp hệ thống khí y tế

Trách nhiệm kiểm định hệ thống khí y tế theo quy định của pháp luật không được nêu cụ thể. Đối với các hệ thống đã sử dụng thuộc quyền quản lý của cơ sở sử dụng thì trách nhiệm thuộc về cơ sở. Ngoài ra đối với các hệ thống khí y tế mới lắp đặt thì trách nhiệm kiểm định sẽ theo sự thõa thuận giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Quy trình kiểm định hệ thống khí y tế của VIETNAM CERT

Quy trình kiểm định hệ thống khí y tế của VIETNAM CERT được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trao đổi thông tin về kiểm định hệ thống khí y tế: Doanh nghiệp liên hệ Trung tâm Kiểm định Việt Nam theo hotline 0931794568 để cung cấp các thông tin về hệ thống khí và nhận báo chi phí kiểm định. Các thông tin cần cung cấp gồm có: Độ dài đường ống; Đặc tính kỹ thuật đường ống; Môi chất sử dụng; Lý lịch hệ thống; Kiểm định định kỳ hay lần đầu; Địa chỉ kiểm định và thông tin doanh nghiệp yêu cầu.

Bước 2: Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá kiểm định hai bên sẽ lên lịch thực hiện. Lịch kiểm định hệ thống khí y tế được sắp xếp cho phù hợp với hai bên.

Bước 3: Tiến hành kiểm định: Quá trình thực hiện kiểm định theo các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch hệ thống đường ống đường ống dẫn khí y tế; Hồ sơ lý lịch gồm những phần: Bản vẽ thiết kế, sơ đồ tuyến ống và các bộ phận của hệ thống; Thuyết minh về áp suất làm việc từng cấp, quy cách và chiều dài ống của hệ thống đường ống; Các hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng (nếu có); Các chỉ tiêu về kim loại chế tạo, kim loại hàn, chi tiết bắt chặt, mặt bích.
 • Kiểm tra sơ đồ hệ thống đường ống, gồm có: Hồ sơ thiết kế lắp đặt, sơ đồ bố trí đường ống, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu tổng thể hệ thống; Kết quả thử nghiệm độ bền, độ kín của từng bộ phận, hạng mục trong quá trình lắp đặt (nếu có); Kết quả kiểm tra chất lượng mối hàn (nếu có). Các báo cáo kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo lường; biên bản kiểm tra tiếp đất, chống sét, thiết bị bảo vệ (nếu có). Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị áp lực.
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong (nếu có). Kiểm tra tất cả các vấn đề bên trong và bên ngoài hệ thống.
 • Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm, gồm thử bền, thử kín, thử vận hành.

Tất cả các quá trình kiểm định hệ thống khí y tế được nêu rõ tại Quy trình số QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH.

 Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường.

Bước 4: Cấp kết quả kiểm định: Sau khi hệ thống khí y tế đạt yêu cầu kiểm định viên sẽ thực hiện dán tem kiểm định và tiến hành lập biên bản kiểm định. Trong vòng 5 ngày theo quy định, VIETNAM CERT sẽ gửi chứng nhận kiểm định hệ thống khí y tế về cho đơn vị.

Trường hợp hệ thống khí y tế không đạt yêu cầu khi kiểm định thì kiểm định viên sẽ tiến hành lập biên bản kiểm định. Biên bản phải ghi rõ lý do không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn khắc phục để tiến hành kiểm định lại.

kiểm định hệ thống khí y tế là thủ tục bắt buộc

Thời hạn kiểm định hệ thống khí y tế:

Thời hạn kiểm định hệ thống khí y tế là 03 năm. Đối với hệ thống đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. Đối với hệ thống đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm. Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở. Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

Kiểm định hệ thống khí y tế theo quy định nào ?

Hoạt động kiểm định hệ thống khí y tế được thực hiện theo các quy định sau:

 • Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH – Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH – Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • TCVN 8022-1: 2009 – Hệ thống đường ống khí y tế – Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không;
 • TCVN 7742: 2007 – Hệ thống làm giàu ôxy để sử dụng với hệ thống ống dẫn khí y tế;
 • TCVN 6008 – 2010 – Thiết bị áp lực – Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Chi phí kiểm định hệ thống khí y tế

Chi phí kiểm định an toàn đường ống khí y tế đã được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH. Chi phí kiểm định hệ thống khí y tế của VIETNAM CERT phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: Địa chỉ kiểm định; Quy mô của hệ thống khí y tế… Hàng năm VIETNAM CERT luôn có Chính sách giảm giá cho các doanh nghiệp. Để biết rõ hơn về chi phí kiểm định đường ống khí y tế doanh nghiệp hãy liên hệ VIETNAM CERT theo hotline 0931794568 (ms Ngân)

Liên hệ VIETNAM CERT để kiểm định hệ thống khí y tế

Trung tâm Kiểm định Việt Nam (VIETNAM CERT) có thành viên được Cục An toàn Lao động thuộc Bộ lao động chỉ định kiểm định. Các danh mục kiểm định của VIETNAM CERT đầy đủ theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH. Lựa chọn VIETNAM CERT để kiểm định đường ống khí y tế là sự lựa chọn chính xác nhất của doanh nghiệp với các lý do sau:

 • VIETNAM CERT cung cấp dịch vụ trọng gói bao gồm kiểm định hệ thống khí y tế; đào tạo an toàn lao động và an toàn vận hành. Đồng thời VIETNAM CERT còn cung cấp các dịch vụ về chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Điều này giúp doanh nghiệp liên hệ một lần sử dụng được nhiều dịch vụ
 • Chi phí kiểm định của VIETNAM CERT là hợp lý nhất cho từng doanh nghiệp. Hàng năm VIETNAM CERT có nhiều hoạt động khuyến mãi, đánh giá an toàn thiết bị miền phí cho doanh nghiệp.
 • Thời gian cung cấp dịch vụ của VIETNAM CERT rất nhanh chóng, chính xác và thuận lợi nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp
 • VIETNAM CERT tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các thủ tục pháp lý liên quan tới chứng nhận, kiểm định và an toàn lao động.
 • Kiểm định viên của VIETNAM CERT đầy đủ kinh nghiệm, thiết bị máy móc đầy đủ nhằm phục vụ việc kiểm định được chính xác, đảm bảo nhất.

Với những lý do trên, có thể nói Trung tâm Kiểm định Việt Nam (VIETNAM CERT) là đơn vị hàng đầu trong hoạt động kiểm định thiết bị tại Việt Nam. Hãy liên hệ chúng tôi để tiến hành kiểm định hệ thống khí y tế.

4.8/5 - (567 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *