Chứng nhận hợp quy

Thế nào là chứng nhận hợp quy ?

Chứng nhận hợp quy là đánh giá hoạt động sản xuất, hệ thống đảm bảo chất lượng, thử nghiệm sản phẩm và so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để đánh giá đạt hay không đạt. Quy chuẩn là quy định kỹ thuật của sản phẩm có tính bắt buộc phải tuôn theo, như vậy nếu sản phẩm thuộc quy chuẩn thì bắt buộc phải chứng nhận.

Đơn vị cấp chứng chỉ hợp quy phải được Bộ chủ quản ban hành Quy chuẩn chỉ định thực hiện. Hiện nay Vinacontrol đã được các bộ như Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ định đánh giá các quy chuẩn tương ứng

Danh mục chứng nhận hợp quy của Vinacontrol

1. Vinacontrol đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD

2. Chứng thang máy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02:2011/BLDTBXH

3. Chứng nồi hơi và thiết bị áp lực (bình áp lực) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01:2008/BLDTBXH

4. Chứng thiết bị nâng phù hợp các chuẩn kỹ thuật của Bộ LĐTBXH

5. Chứng thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT và QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT

6. Chứng khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015/BCT

7. Chứng nhận Trang thiết bị Bảo hộ lao động theo các quy chuẩn của Bộ LĐTBXH:

  • Găng tay cách điện theo Quy chuẩn QCVN 24:2014/BLĐTBXH
  • Chứng nhận Ủng cách điện, giày cách điện theo Quy chuẩn QCVN 15:2013/BLĐTBXH
  • Mặt nạ phòng độc theo Quy chuẩn QCVN 10:2012/BLĐTBXH
  • Chứng nhận Mũ bảo hộ lao động (Mũ an toàn công nghiệp) theo Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH
  • Bán mặt nạ lọc bụi theo Quy chuẩn QCVN 08:2012/BLĐTBXH
  • Chứng nhận Dây đai an toàn (Hệ thống chống rơi ngã cá nhân) theo Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH
  • Ống cách điện chứa bọt và sào cách điện theo Quy chuẩn QCVN 14:2015/BLĐTBXH
  • Kính hàn theo Quy chuẩn QCVN 27:2016/BLĐTBXH

Tem hợp quy do Vinacontrol cấp:

Tem hợp quy do Vinacontrol cấp

Tem hợp quy do Vinacontrol cấp

Hãy liên hệ Vinacontrol theo số điện thoại 0945.46.40.47 hoặc qua email chnam@vnce.vn để chứng nhận hoặc được tư vấn miễn phí.