Thông tư 36/2015/TT-BCT ngày 28/10/2015 và Thông tư 33/2016/TT-BCT ngày 23/12/2016 của Bộ Công thương quy định các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh  giấy tissue chính thức được áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang số hiệu QCVN 09:2015/BCT. Như vậy kể từ ngày 01/01/2018 các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh  giấy tissue bắt buộc phải thực hiện áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT. Để hiểu rõ hơn về thủ tục này VIETNAM CERT xin giới thiệu như sau:

Thế nào là chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue?

Chứng nhận hợp quy khăn giấy,  giấy vệ sinh, giấy tissu theo Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT chính là hoạt động đánh giá hệ thống sản xuất, thử nghiệm các chỉ tiêu của các sản phẩm giấy, so sánh với các tiêu chí của Hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chí kỹ thuật được quy định trong Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT để kết luận sản phẩm đạt Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT hay không đạt.

Khi nào áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT cho các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sịnh và giấy tissue ? 

Theo quy định tại Thông tư 33/2016/TT-BCT thì Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT được áp dụng từ ngày 01/01/2018. Như vậy tính từ ngày 01/01/2018 tất cả các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu khăn giấy và giấy vệ sinh phải thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT.

Các loại giấy nào phải áp dụng Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT ?

Theo quy định tại Thông tư 33/2016/TT-BCT và Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT thì các loại giấy sau đều phải chứng nhận hợp quy:

  • Các sản phẩm khăn giấy
  • Các sản phẩm giấy vệ sinh
  • Giấy tissue
  • Giấy tissue dạng cuộn lớn
Chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy tissue

Những đơn vị nào áp dụng quy chuẩn giấy ?

Theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 09:2015/BCT  thì Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, nhập khẩu, phân phối sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue tiêu thụ trên thị trường Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đơn vị nào có chức năng chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue ?

VIETNAM CERT là tập đoàn thuộc Bộ Công thương, VIETNAM CERT đã được Bộ Công thương chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy và kiểm tra nhập khẩu giấy theo chỉ định số 2601/QĐ-BCT ngày 10/07/2017.

Xem thêm: Các chỉ định của VIETNAM CERT

Các thủ tục chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue sản xuất trong nước:

Áp dụng cho: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue được sản xuất, gia công tại các cơ sở có điều kiện đảm bảo chất lượng trong sản xuất ổn định được đánh giá, chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 nêu tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Các sản phẩm hàng hóa sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 cần phải được công bố hợp quy. Quy trình như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của VIETNAM CERT

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá

Bước 3: Tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng tại nhà máy (nếu có ISO 9001 thì bỏ qua bước này)

Bước 4: VIETNAM CERT tiến hành đánh giá hợp quy tại nhà máy và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ đánh giá

Bước 6: VIETNAM CERT cấp chứng nhận hợp quy giấy.

Bước 7: Công bố hợp quy tại Sở Công thương (VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện bước này)

Xem thêm: Danh mục chứng nhận hợp quy của VIETNAM CERT

Các thủ tục chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue nhập khẩu:

Áp dụng cho: Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue chưa đủ điều kiện để đánh giá theo phương thức 5 theo quy định tại mục 3.1.2 của điều này (bao gồm các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng; các sản phẩm được sản xuất, gia công trong nước chưa được đánh giá theo phương thức 5) phải được chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 nêu tại Điều 5 Thông tư số 28. Các sản phẩm khăn giấy, giấy vệ sinh và giấy tissue sau khi chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 phải được công bố hợp quy. Các sản phẩm nhập khẩu theo lô hàng không phải công bố hợp quy.

Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị hiệu lực đối với lô hàng được đánh giá chứng nhận.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy giấy theo mẫu đăng ký chứng nhận của VIETNAM CERT

Bước 2: Doanh nghiệp nhập khẩu đăng ký thủ tục kiểm tra chất lượng với Hải quan (đối với lô hàng nhập khẩu)

Bước 3: VIETNAM CERT tiến hành đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm của lô hàng (có thể lấy mẫu tại cảng hoặc tại kho hàng)

Bước 4: VIETNAM CERT cấp giấy chứng nhận hợp quy giấy

Hãy liên hệ VIETNAM CERT để được tư vấn rõ hơn về thủ tục chứng nhận hợp quy khăn giấy, giấy vệ sinh, giấy tissue:

4.6/5 - (512 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *