Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy

VIETNAM CERT giới thiệu các quy định của luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn và đánh giá chứng nhận hợp quy. Quy định Đánh giá chứng nhận hợp chuẩn Điều 44. Chứng nhận hợp chuẩn 1. Chứng nhận hợp chuẩn được…

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG QUY CHUẨN

Để giúp nhiều người biết về thủ tục xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), VIETNAM CERT giới thiệu bài viết được viện dẫn ở từ luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.   Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ…

Sự khác nhau giữa TCVN và QCVN

Nhiều doanh nghiệp được yêu cầu phải thực hiện chứng nhận TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) hoặc chứng nhận QCVN (Quy chuẩn Việt Nam), tuy nhiên lại không hiểu rõ về hai khái niệm này. VIETNAM CERT sẽ giới thiệu về sự khác nhau giữa TCVN và QCVN. Khái niệm TCVN và QCVN: TCVN - viết tắt của từ Tiêu…

Quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa VLXD

Vật liệu xây dựng (VLXD) đóng vai trò chủ yếu trong công tác xây dựng và là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, giá thành, thời gian thi công công trình. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chất lượng vật liệu ngày càng được nâng cao. Trải qua 45 năm, từ những VLXD truyền…

Quy trình công bố hợp quy Vật liệu xây dựng

Theo quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD các sản phẩm vật liệu xây dựng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Hoạt động công bố hợp quy vật liệu xây dựng được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Các thủ tục công bố được thực hiện như sau: Quy trình…
Mãu dấu hợp quy Vinacontrol

VIETNAM CERT được chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

VIETNAM CERT là đơn vị đầu tiên được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD là hoạt động bắt buộc…

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản. Theo đó kể từ ngày 01/01/2020 các sản phẩm thức ăn thủy sản sau…

Chứng nhận hợp quy quần áo

VIETNAM CERT là đơn vị được Bộ Công thương chỉ định chứng nhận hợp quy dệt may, chứng nhận hợp quy quần áo. VIETNAM CERT giới thiệu về các quy định trong hoạt động chứng nhận hợp quy hàng dệt may để các doanh nghiệp được nắm rõ hơn. 1. Chứng nhận hợp quy quần áo có bắt buộc không…

Các doanh nghiệp dệt may cần chứng nhận hợp quy từ năm 2019

Theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT và Quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm Azo trong sản phẩm dệt may, kể từ ngày 01/05/2018 tất cả các sản phẩm dệt may đều phải thực hiện chứng nhận phù hợp theo quy chuẩn QCVN…

Chứng nhận hợp quy vải

Thế nào là chứng nhận hợp quy vải ? Thế nào là công bố hợp quy vải ? Chứng nhận hợp quy vải là việc đánh giá quy trình sản xuất vải (đối với phương thức 5) hoặc đánh giá lô hàng vải (đối với phương thức 7), cộng với việc lấy mẫu thử nghiệm sau đó so sánh với…