Danh mục: Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận ISO 9001 và hợp quy gạch cho Công ty Hưng Long Cát

Công ty TNHH Hưng Long Cát là doanh nghiệp sản xuất gạch bê tông, gạch bê tông tự chèn. Nhà máy của Hưng Long Cát đặt tại Ấp Lũy, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Long An. Các sản phẩm gạch bê tông của Hưng Long Cát cung cấp cho Long An, thành phố Hồ....

Quy định chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy

VIETNAM CERT giới thiệu các quy định của luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động đánh giá chứng nhận hợp chuẩn và đánh giá chứng nhận hợp quy. Quy định Đánh giá chứng nhận hợp chuẩn Điều 44. Chứng nhận hợp chuẩn 1.....

XÂY DỰNG – BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG QUY CHUẨN

Để giúp nhiều người biết về thủ tục xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), VIETNAM CERT giới thiệu bài viết được viện dẫn ở từ luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.   Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và....

Sự khác nhau giữa TCVN và QCVN

Nhiều doanh nghiệp được yêu cầu phải thực hiện chứng nhận TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) hoặc chứng nhận QCVN (Quy chuẩn Việt Nam), tuy nhiên lại không hiểu rõ về hai khái niệm này. VIETNAM CERT sẽ giới thiệu về sự khác nhau giữa TCVN và QCVN. Khái niệm TCVN và QCVN: Về nội....

Quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa Vật liệu xây dựng

Vật liệu xây dựng (VLXD) đóng vai trò chủ yếu trong công tác xây dựng và là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, giá thành, thời gian thi công công trình. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chất lượng vật liệu ngày càng được nâng cao. Trải qua 45....

Những quy định cơ bản về An toàn Thực phẩm

Chương trình an toàn thực phẩm Codex Alimentarius Codex Alimentarius là tập hợp các tiêu chuẩn, nguyên tắc thực hành, hướng dẫn và các khuyến nghị khác được quốc tế công nhận về thực phẩm, sản xuất thực phẩm và an toàn thực phẩm. Các văn bản này được phát triển và duy trì bởi....

Quy trình công bố hợp quy Vật liệu xây dựng

Theo quy định tại Thông tư 19/2019/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD các sản phẩm vật liệu xây dựng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. Hoạt động công bố hợp quy vật liệu xây dựng được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN. Các thủ tục công bố được thực....

VIETNAM CERT được chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

VIETNAM CERT tự hào là đơn vị đầu tiên được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD Ngày 31/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2019/BXD. Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo....

Chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản

VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản. Theo đó kể từ ngày 01/01/2020 các sản phẩm....