VINACONTROL là đơn vị được Bộ LĐTBXH chỉ định chứng nhận hợp quy thang máy. VINACONTROL giới thiệu các thủ tục chứng nhận hợp quy thang máy như sau:

1. Thế nào là chứng nhận Sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn:

Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Thế nào là chứng nhận hợp quy thang máy: Chứng nhận hợp quy thang máy là thực hiện đánh giá toàn bộ thang máy, đánh giá quá trình sản xuất thang máy và so sánh với quy chuẩn QCVN 02:2011/BLĐTBXH hoặc quy chuẩn QCVN 26:2016/BLĐTBXH để đưa ra kết luận đạt hay không đạt và cấp giấy chứng nhận hợp quy thang máy.

2. Đối tượng chứng nhận hợp quy thang máy

Theo Quy chuẩn QCVN 02:2011/BLĐTBXH và QCVN 26:2016/BLĐTBXH thì những đối tượng sau cần chứng nhận phù hợp quy chuẩn:

– Các đơn vị sản xuất thang máy.

– Các đơn nhập khẩu thang máy.

– Có 5 loại thang máy có quy định chứng nhận: Chứng nhận thang máy chở người, thang máy bệnh viện, thang máy chở hàng kèm người và thang máy chở người kèm hàng, thang máy không phòng máy.

3. Quy chuẩn nào áp dụng với thang máy:

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 02:2011/BLĐTBXH và QCVN 26:2016/BLĐTBXH là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thang máy điện.

4. Vì sao phải chứng nhận thang máy phù hợp quy chuẩn (chứng nhận hợp quy)

Thang máy là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình sản xuất, lắp đặt và vận hành. Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư 08/2011/BLĐTBXH, QCVN 02:2011/BLĐTBXH và QCVN 26:2016/BLĐTBXH qui định và các yêu cầu đặt ra khi chứng nhận hợp quy cho thang máy. Chứng nhận hợp quy cho thang máy nhằm bảo vệ người sử dụng, đảm bảo thiết bị thang máy phải vận hành an toàn, tránh đưa ra các sản phẩm không đạt chuẩn về chất lượng lưu hành trong thị trường.

 

5. Đơn vị nào thực hiện việc chứng nhận Hợp quy cho thang máy (chứng nhận thang máy phù hợp Quy chuẩn):

Vinacontrol là đơn vị được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy thang máy.

=> Xem thêm: Chỉ định chứng nhận hợp quy thang máy của VINACONTROL.

Chứng nhận hợp quy thang máy do Vinacontrol cấp

Chứng chỉ hợp quy thang máy do Vinacontrol cấp

6. Thủ tục chứng nhận thang máy phù hợp quy chuẩn:

– Chứng nhận theo phương thức 5 cho đơn vị sản xuất hoặc phương thức 7 cho đơn vị nhập khẩu

– Có thử nghiệm

– Liên hệ để biết chi tiết thủ tục chứng nhận.

7. Lý do chọn Vinacontrol để chứng nhận hợp quy thang máy

– Là đơn vị được chỉ định trực tiếp từ Cục An toàn.

– Giá thành tốt

– Thủ tục nhanh chóng

– Phòng thử nghiệm đầy đủ

– Kinh nghiệm lâu năm

– Được hỗ trợ về dịch vụ Kiểm định an toàn

Quý khách hàng cần chứng nhận hợp quy thang máy hoặc cần tư vấn về thủ tục chứng nhận hợp quy thang máy, thủ tục nhập khẩu thang máy hãy gọi theo số 0945.46.40.47 hoặc email chnam@vnce.vn, chúng tôi sẽ tư vấn 24/24

Bình Luận

                                                                        TIN TỨC

Xem chi tiết