Kiểm định nồi hơi (hay còn gọi là kiểm định lò hơi) là thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật trước khi đưa nồi hơi vào sử dụng. Mục đích của việc kiểm định là đánh giá, xác nhận nồi hơi đã đạt an toàn và đủ điều kiện để vận hành. Trong bài viết này VIETNAM CERT sẽ giới thiệu các nội dung liên quan tới hoạt động kiểm định nồi hơi.

Kiểm định nồi hơi là gì?

Kiểm định nồi hơi (kiểm định lò hơi) là thực hiện các phương pháp khoa học nhằm đánh giá tình trạng kỹ thuật của nồi hơi (lò hơi). Sau khi đánh giá kiểm định viên sẽ so với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định để đưa ra kết luận đạt hay không đạt. Nếu nồi hơi đạt yêu cầu thì kiểm định viên sẽ thực hiện dán tem kiểm định, cung cấp biên bản kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định. Các bước kiểm định nồi hơi được thực hiện theo quy trình của Cục An toàn – Bộ LĐTBXH đưa ra

Các loại nồi hơi cần kiểm định

Các loại Nồi hơi, lò hơi, lò nhiệt có áp suất làm việc của hơi lớn hơn 0,7 bar, nồi đun nước nóng có nhiệt độ của nước lớn hơn 115°C thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu phần theo nguyên liệu đốt thì các loại nồi hơi sau phải thực hiện kiểm định: Nồi hơi đốt dầu; Nồi hơi đốt than; Nồi hơi đốt gas…

Kiểm định nồi hơi tầng sôi

Vì sao phải kiểm định nồi hơi ?

 • Lò hơi, nồi hơi là những thiết bị áp lực rất dễ xẩy ra cháy nổ do đó thực hiện kiểm định chính là ngăn ngừa và phát hiện kịp thời nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xẩy ra.
 • Kiểm định nồi hơi là thủ tục bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật. Quy định này thể hiện rõ tại Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH.
 • Kiểm định nồi hơi là đảm bảo an toàn cho con người, tài sản. Nó thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhà lãnh đạo nhằm loại bỏ những rủi ro có thể xẩy ra với nhân viên của mình.
 • Kiểm định nồi hơi là đảm bảo an toàn cho quả tim của nhà máy. Nó góp phần nâng cao giá trị của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác, nhân viên.

Khi nào thì cần kiểm định nồi hơi

Doanh nghiệp cần thực hiện kiểm định nồi hơi trong các trường hợp sau:

Kiểm định lần đầu: Thực hiện lần đầu đối với nồi hơi, nồi đun nước nong mới lắp đặt để đưa vào sử dụng. Sau khi lắp đặt hoàn thiện và chạy thử, doanh nghiệp cần liên hệ VIETNAM CERT thực hiện kiểm định để đưa nồi hơi vào sử dụng.

Kiểm định định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi, nồi đun nước nóng theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

Kiểm định bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn nồi hơi  theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

 • Khi sử dụng lại các nồi hơi và nồi đun nước nóng đã dừng hoạt động từ 12 tháng trở lên;
 • Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi và nồi đun nước nóng;
 • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
 • Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình kiểm định nồi hơi, nồi đun nước nóng

Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Trung tâm Kiểm định Việt Nam theo hotline 0931794568 để cung cấp các thông tin về nồi hơi cũng như nhận báo chi phí kiểm định. Các thông tin cần cung cấp gồm có: Công suất nồi hơi; Số lượng, chủng loại nồi hơi; Kiểm định định kỳ hay lần đầu; Địa chỉ kiểm định và thông tin doanh nghiệp yêu cầu.

Bước 2: Sau khi tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá kiểm định hai bên sẽ lên lịch thực hiện. Lịch kiểm định được sắp xếp cho phù hợp nhằm giảm thiếu tối đã việc gián đoạn sản xuất của doanh nghiệp.

Bước 3: Tiến hành kiểm định nồi hơi: Khi kiểm định nồi hơi và nồi đun nước nóng phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị (nếu lý lịch chưa có VIETNAM CERT sẽ thực hiện lập lý lịch cho Khách hàng)
 • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong: Bao gồm kiểm tra tình trạng mối hàn, tình trạng cáu cặn…
 • Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm: Bao gồm thử áp (thử bền), thử kín
 • Kiểm tra vận hành;
 • Xử lý kết quả kiểm định.

Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường.

Bước 4: Cấp kết quả kiểm định: Sau khi nồi hơi đạt yêu cầu kiểm định viên sẽ thực hiện dán tem kiểm định đồng thời tiến hành lập biên bản kiểm định. Trong vòng 5 ngày theo yêu cầu luật định, VIETNAM CERT sẽ gửi chứng nhận kiểm định về cho đơn vị quản lý nồi hơi.

Trường hợp nồi hơi không đạt yêu cầu khi kiểm định thì kiểm định viên sẽ tiến hành lập biên bản kiểm định. Biên bản phải ghi rõ lý do nồi hơi không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn khắc phục để tiến hành kiểm định lại.

Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm định nồi hơi :

 • Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH – Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH – Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Quy chuẩn QCVN 01:2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Chi phí kiểm định nồi hơi:

Chi phí kiểm định nồi hơi được quy định tại thông tư Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH như hình sau. Chi phí kiểm định nồi hơi của VIETNAM CERT phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: Địa chỉ kiểm định; số lượng thiết bị; phạm vi dịch vụ sử dụng. Hàng năm VIETNAM CERT luôn có Chính sách giảm giá cho các doanh nghiệp. Để biết rõ hơn về chi phí kiểm định nồi hơi doanh nghiệp hãy liên hệ VIETNAM CERT theo hotline 0931794568

Chi phí kiểm định nồi hơi theo Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH
Chi phí kiểm định nồi hơi theo Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH

Thời hạn kiểm định nồi hơi

Theo quy định tại Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH, thời hạn kiểm định nồi hơi được quy định như sau:

 • Thời hạn kiểm kỹ thuật an toàn định định kỳ là 02 năm. Đối với nồi hơi, nồi đun nước nóng đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.
 • Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định và có sự thống nhất của cơ sở sử dụng.
VIETNAM CERT kiểm định nồi hơi đốt củi cho doanh nghiệp
VIETNAM CERT kiểm định nồi hơi đốt củi cho doanh nghiệp

Hãy liên hệ VIETNAM CERT để kiểm định nồi hơi :

Trung tâm Kiểm định Việt Nam (VIETNAM CERT) có thành viên được Cục An toàn Lao động thuộc Bộ lao động chỉ định kiểm định. Các danh mục kiểm định của VIETNAM CERT đầy đủ theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH. Lựa chọn VIETNAM CERT để kiểm định nồi hơi là sự lựa chọn chính xác nhất của doanh nghiệp với các lý do sau:

 • VIETNAM CERT cung cấp dịch vụ trọng gói bao gồm chứng nhận hợp quy nồi hơi; kiểm định các thiết bị khác; đào tạo an toàn lao động và an toàn vận hành nồi hơi. Đồng thời VIETNAM CERT còn cung cấp các dịch vụ về chứng nhận ISO, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Điều này giúp doanh nghiệp liên hệ một lần sử dụng được nhiều dịch vụ
 • Chi phí kiểm định của VIETNAM CERT là hợp lý nhất cho từng doanh nghiệp. Hàng năm VIETNAM CERT có nhiều hoạt động khuyến mãi, đánh giá an toàn thiết bị miền phí cho doanh nghiệp.
 • Thời gian cung cấp dịch vụ của VIETNAM CERT rất nhanh chóng, chính xác và thuận lợi nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho doanh nghiệp
 • VIETNAM CERT tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các thủ tục pháp lý liên quan tới chứng nhận, kiểm định và an toàn lao động.
 • Kiểm định viên của VIETNAM CERT đầy đủ kinh nghiệm, thiết bị máy móc đầy đủ nhằm phục vụ việc kiểm định được chính xác, đảm bảo nhất.

Với những lý do trên, có thể nói Trung tâm Kiểm định Việt Nam (VIETNAM CERT) là đơn vị hàng đầu trong hoạt động kiểm định nồi hơi tại Việt Nam.

4.9/5 - (682 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *