CHỨNG NHẬN ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 là gì ?

Chứng nhận ISO 22000 là thực hiện đánh giá việc xây dựng, áp dụng và cải tiến tiêu chuẩn ISO 22000 trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong tổ chức, doanh nghiệp. Vinacontrol là tổ chức được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận và chỉ định thực hiện đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000. Sau khi thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 22000 thành công doanh nghiệp sẽ được Vinacontrol cấp chứng chỉ ISO 22000.

Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO 22000 gọi là Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Food safety management systems). Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động liên quan tới chế biến, sản xuất, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. ISO 22000 do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) ban hành. Phiên bản hiện nay là phiên bản quốc tế ISO 22000:2005. Ở Việt Nam phiên bản TCVN ISO 22000:2007 được biên soạn lại hoàn toàn tương đương với phiên bản ISO 22000:2005. Hiện nay phiên bản ISO 22000:2018 vừa ra đời. VINACONTROL là đơn vị đầu tiên được chứng nhận theo phiếu bản mới nhất này.

Tiêu chuẩn ISO 22000 được kết hợp bởi các yếu tố quan trọng sau:

1.Trao đổi thông tin tác nghiệp

Nói đơn giản “Trao đổi thông tin tác nghiệp” đó là hình thành nên một yêu cầu, cam kết chung về an toàn thực phẩm. Các bên liên quan từ Nhà cung cấp, nhà sản xuất, các cơ quan luật pháp và chế định cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng tương tác và thống nhất về sản phẩm an toàn. Việc trao đổi thông tin với khách hàng và người cung ứng là yếu tố thiết yếu. Việc trao đổi này đảm bảo nhận biết, xác định và kiểm soát được tất cả các mối nguy hại trong chuỗi thực phẩm.

2. Quản lý hệ thống

Sự tham gia và cam kết của lãnh đạo:Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp bằng chứng về cam kết xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Ngoài ra lãnh đạo phải cam kết cải tiến liên tục hệ thống này.

3. Các Chương Trình Tiên Quyết

Các Chương trình tiên quyết (PRPs) được xác định rằng việc sử dụng phân tích mối nguy hại làm yếu tố chính. Chương trình tiên quyết dùng để kiểm soát khả năng tạo ra mối nguy hại về an toàn thực phẩm cho sản phẩm.

Các chương trình tiên quyết cần phải phụ thuộc và phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức hoạt động và loại hình của tổ chức.Ví dụ như: Thực hành nông nghiệp tốt (VietGap, GlobalGap), Thực hành thú y tốt (GVP), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Thực hành chế tạo tốt (GPP), …

4. Các nguyên tắc xây dựng HACCP

Trình tự áp dụng HACCP bao gồm 12 bước trong đó 7 bước cuối là 7 nguyên tắc của HACCP

 1. Thành lập nhóm HACCP
 2. Ghi chép, thuyết minh về thực phẩm (tính an toàn, thời hạn sử dụng, bao gói, hình thức phân phối)
 3. Xác nhận phương pháp sử dụng thực phẩm
 4. Vạch sơ đồ trình tự chế biến thực phẩm
 5. Kiểm tra tại nhà máy trình tự chế biến thực phẩm
 6. Qui tắc 1: Nhận diện mối nguy
 7. Qui tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn
 8. Qui tắc 3: Xác định giới tới hạn cho mỗi CCP
 9. Qui tắc 4: Thiết lập thủ tục giám sát CCP
 10. Qui tắc 5: Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục khí giới hạn tới hạn bị phá vỡ.
 11. Qui tắc 6: Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP
 12. Qui tắc 7: Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ HACCP

Ai cần áp dụng và chứng nhận ISO 22000 ?

Những tổ chức, doanh nghiệp cần phải thực hiện áp dụng và chứng nhận ISO 22000 bao gồm:

 • Các đơn vị chế biến, bảo quản, vận chuyển, sản xuất và kinh doanh thực phẩm
 • Các đơn vị hoạt động liên quan tới sản xuất bao gói, sản xuất phụ gia, sản xuất máy móc cho nghành thực phẩm
 • Các nông trại, ngư trường và trang trại sữa
 • Các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp chế biến thực phẩm

Như vậy có thể thấy ISO 22000 được áp dụng cho tất các các nghành liên quan tới thực phẩm.

Thực phẩm rất cần chứng nhận ISO 22000

Vì sao chọn chứng chỉ ISO 22000 do Vinacontrol cấp:

Đó là vì những nguyên nhân sau:

 • Thương hiệu Vinacontrol có tiếng, mọi doanh nghiệp đều biết tới Vinacontrol. Tất cả các chứng chỉ ISO 22000 mà Vinacontrol cấp cho bạn khách hàng của bạn đều biết tới. Điều này sẽ nâng cao thương hiệu của bạn thông qua danh tiếng Vinaconrol
 • Chứng chỉ ISO 22000 do Vinacontrol cấp được chấp nhận trên toàn thế giới
 • Thời gian và chi phí cấp chứng chỉ ISO 22000 của Vinacontrol rất hợp lý. Chi phí này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mẫu chứng chỉ ISO 22000 do Vinacontrol cấp

Chứng chỉ ISO 22000 do Vinacontrol

Chứng chỉ ISO 22000 do Vinacontrol

 

Liên hệ

Chu Huy Nam

Hotline: 0945 464 047

              0987 165589

Email  : chnam@vnce.vn

                                                                      TIN TỨC

Xem toàn bộ