Chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động

1. Thế nào là chứng nhận hợp quy:

Chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phẩm phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật (QCVN)

Chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động là chứng nhận các sản phẩm thiết bị bảo hộ lao động phù hợp với quy chuẩn (QCVN).

2. Thiết bị bảo hộ lao động nào cần chứng nhận hợp quy ? Các thiết bị bảo hộ lao động này cần chứng nhận theo quy chuẩn nào ?

Các thiết bị bảo hộ lao động cần chứng nhận hợp quy bao gồm:

chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động

3. Đơn vị nào có chức năng chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động ?

Vinacontrol là đơn vị duy nhất được Bộ LĐTBXH chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017. Hiện nay Vinacontrol đã đánh giá cấp chứng nhận một số đơn vị trong thị trường Việt Nam.

4. Quy trình chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động:

Để chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động, các đơn vị cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy, tải mẫu đăng ký chứng nhận tại đây

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận

Bước 3: Tiến hành lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá chứng nhận tại nhà máy

Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

5. Thời gian cấp giấy chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động: 

Thời gian để đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy rơi vào khoảng 20 tới 30 ngày chưa tính thời gian thử nghiệm. Có những sản phẩm thử nghiệm đòi hỏi thời gian lâu, phức tạp thì thời gian cấp giấy chứng nhận hợp quy tùy thuộc vào thời gian thử nghiệm.

6. Chi phí chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động:

Chi phí chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động tùy thuộc vào từng thiết bị, tùy thuộc vào mức độ yêu cầu của từng tiêu chuẩn mà quy chuẩn của thiết bị đó viện dẫn tới. Để biết rõ chi phí này vui lòng liên hệ Vinacontrol

7. Lợi ích của việc chứng nhận hợp quy thiết bị bảo hộ lao động:

Nếu bạn có chứng chỉ hợp quy cho thiết bị bảo hộ lao động của mình sản xuất thì bạn sẽ có những lợi ích sau:

  • Không bị cơ quản quản lý nhà nước phạt
  • Được khách hàng đánh giá cao
  • Sản phẩm được lưu thông mà không vướng mắc về mặt pháp lý
  • Quản lý sản phẩm được tốt hơn
  • Tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, tăng giá trị cho hàng hóa….

Vui lòng liên hệ Vinacontrol theo số điện thoại 0945.46.40.47 để chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận TCVN

Chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài

Leave a Comment

Bài viết gần đây

Xem tất cả