Chứng nhận hợp quy giày cách điện, ủng cách điện

Giày cách điện và ủng cách điện là các thiết bị Bảo hộ lao động phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 15:2013/BLĐTBXH. Vinacontrol là đơn vị được chỉ định chứng nhận hợp quy giày cách điện và chứng nhận hợp quy ủng cách điện. Vinacontrol giới thiệu về thủ tục chứng nhận hợp quy các thiết bị này trong bài viết sau:

Thế nào là chứng nhận hợp quy ủng cách điện, chứng nhận hợp quy giày cách điện:

Chứng nhận hợp quy ủng cách điện, chứng nhận hợp quy giày cách điện là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của ủng cách điện, giày cách điện, quá trình sản xuất ủng cách điện, giày cách điện, với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 15:2013/BLĐTBXH (gọi là chứng nhận hợp quy).

Vì sao phải thực hiện chứng nhận hợp quy ủng cách điện và giày cách điện:

– Ủng cách điện và giày cách điện là những sản phẩm được liệt vào danh sách sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn (sản phẩm thuộc nhóm 2)
– Ủng cách điện và giày cách điện là các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng
– Ủng cách điện và giày cách điện được đưa vào quy chuẩn theo QCVN 15:2013/BLĐTBXH

Những loại ủng cách điện, giày cách điện nào phải chứng nhận hợp quy:

– Các loại giày cách điện, ủng cách điện dùng để làm việc với hoặc gần trang bị điện có điện áp không quá 1000 V xoay chiều.
– Giày cách điện, ủng cách điện dùng để làm việc với hoặc gần trang bị điện với điện áp không quá 1000 V xoay chiều phải thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật được quy định trong Tiêu chuẩn BS EN 50321:2000

=> Xem thêm: Danh sách thiết bị bảo hộ lao động phải chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy giày cách điện

Quy định chứng nhận hợp quy ủng cách điện, chứng nhận hợp quy giày cách điện.

a. Giày cách điện, ủng cách điện sản xuất trong nước

– Ủng cách điện, giày cách điện sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 15:2013/BLĐTBXH.

– Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện và thực hiện theo phương thức: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 3 trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

– Ủng cách điện, giày cách điện sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định tại mục 5.3 của Tiêu chuẩn BS EN 50321:2000 và theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Ủng cách điện, giày cách điện nhập khẩu

– Ủng cách điện, giày cách điện nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 15:2013/BLĐTBXH.

– Việc chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.

– Việc kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7 trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

– Trong trường hợp các ủng cách điện, giày cách điện nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu ủng hoặc giày cách điện quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các ủng hoặc giày cách điện này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

– Ủng cách điện, giày cách điện nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

Quy trình chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng ủng cách điện, giày cách điện

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng, báo giá chứng nhận

Bước 3: Tiến hành lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá chứng nhận tại nhà máy (đối với sản xuất trong nước) hoặc tiến hành lấy mẫu và đánh giá lô hàng tại cảng hoặc tại kho (đối với lô hàng nhập khẩu)

Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng ủng cách điện, giày cách điện

Đơn vị nào được chỉ định chứng nhận hợp quy ủng cách điện, chứng nhận hợp quy giày cách điện:

Vinacontrol là đơn vị duy nhất được Bộ LĐTBXH chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động nói chung và chứng nhận hợp quy ủng cách điện, chứng nhận hợp quy giày cách điện nói riêng theo chỉ định số 22/QĐ-ATLĐ ngày 14 tháng 03 năm 2017. Hiện nay Vinacontrol đã đánh giá cấp chứng nhận một số đơn vị trong thị trường Việt Nam.

Hãy liên hệ Vinacontrol để được chứng nhận hợp quy ủng cách điện, chứng nhận hợp quy giày cách điện

Hotline : 0987 165 589 / 0945 46 40 47
Email: chnam@vnce.vn
VINACONTROL CE
Trụ sở: 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội
CN: 115 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM.
Web: www.chungnhan.com.vn

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận TCVN

Chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài

BÌNH LUẬN

Bài viết gần đây

Xem tất cả