Ngày 30/12/2014 Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2014/TT-BLĐTBXH quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 23:2014/BLĐTBXH đối với Hệ thống chống rơi ngã cá nhân (dây dai an toàn). Do đó Dây đai an toàn là thiết bị bắt buộc phải chứng nhận hợp quy. VIETNAM CERT là đơn vị có chức năng tư vấn, chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

Các loại dây đai an toàn cần chứng nhận hợp quy Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH

– Dây đai an toàn đỡ cả người được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

– Dây đai an toàn treo và thiết bị hấp thụ năng lượng gồm hai loại thiết bị hấp thụ năng lượng sau:

+ Loại 1 được sử dụng trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân khi lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 1,8 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 4,0 kN.

+ Loại 2 được sử dụng trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân được lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 4,0 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 6,0 kN. Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

– Dây cứu sinh tự co, bao gồm cả dây cứu sinh tự co có một thiết bị cứu hoàn chỉnh được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

– Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

– Các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khóa được làm từ các vật liệu bằng kim loại được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

chứng nhận hợp quy dây đai an toàn


Doanh nghiệp nào cần chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

– Các tổ chức, cá nhân sản xuất, lưu thông và sử dụng đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân.

– Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, lưu thông và sử dụng đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân

Các quy định chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

Đối với Dây dai an toàn sản xuất trong nước:

– Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định của Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH

– Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH.

Đối với dây đai an toàn nhập khẩu

Quy định chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu như sau:

– Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 23:2014/BLĐTBXH.

– Việc chứng nhận hợp quy dây đai an toàn do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.

-Việc chứng nhận hợp quy dây đai an toàn được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7 trong quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

– Trong trường hợp các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

– Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu, trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

Đối với Dây dai an toàn lưu thông trên thị trường:

– Các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

– Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc kiểm tra chất lượng đối với các loại dây đai an toàn, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân lưu thông trên thị trường như đối với các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

Đơn vị nào cấp chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

VIETNAM CERT là đơn vị có chức năng tư vấn, đánh giá chứng nhận hợp quy các thiết bị Bảo hộ lao động nói chung và chứng nhận hợp quy dây đai an toàn nói riêng. Hiện nay VIETNAM CERT đã đánh giá cấp chứng nhận cho các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.

Quy trình chứng nhận hợp quy dây đai an toàn của VIETNAM CERT

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy dây đai an toàn

Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận

Bước 3: Tiến hành lấy mẫu thử nghiệm và đánh giá chứng nhận tại nhà máy hoặc tại cảng, tại kho hàng (đối với dây đai an toàn nhập khẩu)

Bước 4: Khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có)

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận hợp quy dây đai an toàn (và kiểm tra chất lượng dây đai an toàn)

Lựa chọn VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy dây đai an toàn:

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) đã cấp chứng nhận hợp quy dây đai an toàn cho nhiều doanh nghiệp khắp Việt Nam. VIETNAM CERT là sự lựa chọn tất yếu với những ưu điểm sau:

  • Thời gian thực hiện nhanh chóng với chi phí chứng nhận hợp lý
  • Thủ tục đơn giản, chính xác với sự hỗ trợ tối đa
  • Đội ngũ chuyên gia tư vấn và đánh giá có kiến thức sâu rộng, tay nghề cao, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố tại Cục An toàn- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đi kèm như: Chứng nhận ISO; Kiểm định thiết bị; Đào tạo vận hành, Đào tạo ATLĐ; Thử nghiệm….

Hãy liên hệ VIETNAM CERT để chứng nhận hợp quy dây đai an toàn và chứng nhận hợp quy trang thiết bị bảo hộ lao động.

Hãy liên hệ ngay với VIETNAM CERT để được cấp chứng nhận HỢP QUY cho doanh nghiệp bạn. Nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường cạnh tranh trên thị trường

4.9/5 - (516 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *