Mũ bảo hộ lao động hay còn gọi là mũ an toàn công nghiệp là thiết bị bảo hộ lao động bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 06:2012/BLĐTBXH. VIETNAM CERT là đơn vị được Bộ LĐTBXH chỉ định đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động (hay còn gọi là chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp)

==> Xem thêm: Danh sách các thiết bị bảo hộ lao động phải chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động là gì ?

Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động (chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp) là hoạt động đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng sản xuất và thử nghiệm mẫu rồi so sánh với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH để đưa ra kết luận phù hợp hay không phù hợp. Nếu phù hợp thì tiến hành cấp chứng chỉ hợp quy cho sản phẩm.

Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động là gì ?

– Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động là hoạt động các nhân, tổ chức tự công bố sản phẩm mũ bảo hộ lao động phù hợp với chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH
– Công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động được thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN

Các loại mũ bảo hộ lao động cần chứng nhận hợp quy

Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH thì tất cả các loại mũ bảo hộ lao động hay nón bảo hộ lao động, mũ an toàn công nghiệp đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy.

Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động
Chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động

Ai cần chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp

Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ mũ an toàn công nghiệp (mũ bảo hộ lao động) đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy

==> Xem thêm: VIETNAM CERT Cấp chứng nhận hợp quy cho nón bảo hộ lao động Hoa Sen

Các quy định chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động

a. Đối với Mũ sản xuất trong nước
– Mũ sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH cho từng kiểu mũ trên cơ sở chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ định.
– Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 5 trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy).

– Mũ sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy trên thân mũ.

b. Đối với Mũ nhập khẩu

– Mũ nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn QCVN 06:2012/BLĐTBXH. Việc chứng nhận hợp quy mũ nhập khẩu do VIETNAM CERT tiến hành chứng nhận

– Chứng nhận hợp quy theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá (Phương thức 7 trong Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ KHCN về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy). Số lượng mũ để đánh giá sự phù hợp theo lô hàng hoá quy định. Lô hàng hoá được coi là đạt yêu cầu khi tất cả các phép thử và kiểm tra đều đạt.

– Mũ nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy trên thân mũ.

VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động

Trung tâm Chứng nhận và Kiểm định VIETNAM CERT là đơn vị được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh Xã hội chỉ định thực hiện chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động (chứng nhận hợp quy mũ an toàn công nghiệp). VIETNAM CERT đã tư vấn, cấp chứng nhận cho nhiều doanh nghiệp khắp cả nước

Quy trình chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động của VIETNAM CERT

Đối với các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hộ lao động trong nước

Bước 1: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng. VIETNAM CERT sẽ thực hiện hướng dẫn khách hàng xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng. Nếu doanh nghiệp đã có chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp có thể bỏ qua bước này.

Bước 2: Đăng ký chứng nhận: Doanh nghiệp cung cấp cho VIETNAM CERT thông tin công ty, thông tin sản phẩm, chủng loại

Bước 3: Đánh giá chứng nhận và lấy mẫu thử nghiệm. Chuyên gia của VIETNAM CERT sẽ tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm tại nhà máy của doanh nghiệp

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động: Sau khi đánh có kết quả đánh giá và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ và mẫu tem hợp quy

Bước 5: Công bố hợp quy: Sau khi hoạt động chứng nhận hoàn thành, VIETNAM CERT sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoặc thay doanh nghiệp thực hiện công bố hợp quy mũ bảo hộ lao động tại Cục An toàn- Bộ LĐTBXH.

Sau khi doanh nghiệp nhận được chứng chỉ hợp quy có thời hạn 3 năm, doanh nghiệp sẽ có tối thiểu 2 cuộc đánh giá giám sát ở 2 năm tiếp theo (năm thứ 2 và năm thứ 3). Các hoạt động đánh giá giám sát này là quy định bắt buộc theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Đối với mũ bảo hộ lao động nhập khẩu:

Mũ bảo hộ lao động nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy và kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH.

Hoạt động chứng nhận cho đơn vị nhập khẩu thực hiện theo Phương thức 7, là phương thức chứng nhận cho từng lô hàng. Chứng chỉ hợp quy theo phương thức này cấp trực tiếp cho đơn vị nhập khẩu và không có thời hạn. Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận, doanh nghiệp cung cấp cho VIETNAM CERT thông tin lô hàng, thông tin chứng từ hồ sơ nhập khẩu

Bước 2: Đánh giá lô hàng: VIETNAM CERT sẽ tiến hành đánh giá lô hàng nhập khẩu, hoạt động đánh giá được thực hiện tại cảng hoặc tại kho

Bước 3: Thử nghiệm mẫu: Mẫu thử sẽ được lấy đại diện cho từng lô hàng, mẫu thử sẽ được đưa về phòng thử nghiệm để tiến hành thử nghiệm

Bước 4: Cấp chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động: Sau khi hoạt động đánh giá lô hàng và mẫu thử đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ và mẫu tem hợp quy.

Hoạt động chứng nhận và kiểm tra nhà nước chất lượng nhập khẩu sẽ được thực hiện khi lô hàng về cảng và trước khi thông quan. Đối với hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng nhập khẩu được thực hiện tại Cục An toàn – Bộ LĐTBXH. Nếu doanh nghiệp yêu cầu VIETNAM CERT sẽ thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.

Chi phí chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động:

Chi phí chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động phụ thuộc vào các yếu tố như: Quy mô doanh nghiệp; chủng loại sản phẩm bảo hộ lao động; số lượng sản phẩm trong lô hàng; chi phí đi lại đánh giá…

Hàng năm VIETNAM CERT luôn có chính sách khuyến mãi nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp quy. Quý doanh nghiệp cần biết chi phí chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động có thể liên hệ hotline 0945 46 40 47 để được báo giá.

Lựa chọn VIETNAM CERT chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động

Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Việt Nam (VIETNAM CERT) đã cấp chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động cho nhiều doanh nghiệp khắp Việt Nam. VIETNAM CERT là sự lựa chọn tất yếu với những ưu điểm sau:

  • Thời gian thực hiện nhanh chóng với chi phí chứng nhận hợp lý
  • Thủ tục đơn giản, chính xác với sự hỗ trợ tối đa
  • Đội ngũ chuyên gia tư vấn và đánh giá có kiến thức sâu rộng, tay nghề cao, được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Thay doanh nghiệp thực hiện thủ tục công bố tại Cục An toàn- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đi kèm như: Chứng nhận ISO; Kiểm định thiết bị; Đào tạo vận hành, Đào tạo ATLĐ; Thử nghiệm….

Hãy liên hệ với VIETNAM CERT theo thông tin sau để chứng nhận hợp quy mũ bảo hộ lao động:

4.7/5 - (581 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *