Cấp chứng chỉ ISO 9001 cho công ty Cơ điện Hà Nội

Công ty Cổ phần Thi công cơ điện Hà Nội (HANOME) thành lập ngày 22/04/2011. Các dịch vụ công ty cung cấp như: Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa thông gió. Thi công lắp đặt máy phát điện, hệ thống UPS, hệ thống MEP, hệ thống PCCC, hệ thống điện nhẹ, hệ thống điện hạ thế, điện chiếu sáng. Tư vấn, thiết kế trạm điện trung thế, máy biến áp và các hạng mục liên quan đến điện cơ,…Ý thức được uy tín và chất lượng là nền tảng để phát triển bền vững, giúp khách hàng nhận ra mình trước hàng trăm đối thủ, toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Cổ phần Thi công cơ điện Hà Nội đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ngày 21/09/2020 công ty đã được Vinacontrol đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng cho mọi tổ chức không kể quy mô, loại hình, đặc thù. Có được chứng nhận ISO 9001 giúp cho Công ty Cổ phần Thi công cơ điện Hà Nội hướng tới những mục đích sau:

  • Chứng tỏ khả năng của mình trong cung cấp một cách ổn định sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định thích hợp.
  • Hướng đến nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm các quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng và yêu cầu luật định và chế định thích hợp.