Danh mục: Dự án thực tế

Chứng nhận ISO 9001 và hợp quy gạch cho Công ty Hưng Long Cát

Công ty TNHH Hưng Long Cát là doanh nghiệp sản xuất gạch bê tông, gạch bê tông tự chèn. Nhà máy của Hưng Long Cát đặt tại Ấp Lũy, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Long An. Các sản phẩm gạch bê tông của Hưng Long Cát cung cấp cho Long An, thành phố Hồ....

Công ty Thanh Thảnh được VIETNAM CERT cấp chứng nhận hợp quy đá ốp lát

VIETNAM CERT cấp chứng nhận hợp quy cho Thanh Thảnh Ngày 14 tháng 09 năm 2018 Công ty TNHH Thanh Thảnh đã được VIETNAM CERT cấp 3 chứng nhận, gồm: Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Chứng nhận hợp quy đá ốp lát tự nhiên theo quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD và....