Từ khóa: duy trì tiêu chuẩn iso 9001

Hiệu quả từ việc áp dụng và duy trì tiêu chuẩn ISO 9001 của tỉnh Lạng Sơn

Hiệu quả từ việc áp dụng và duy trì tiêu chuẩn ISO 9001 của tỉnh Lạng Sơn- Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất....