Từ khóa: kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định thiết bị nâng là hoạt động bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quy định này được nêu rõ ở Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH và các quy định liên quan. Kiểm định thiết bị nâng mục đích nhằm đảm bảo an toàn để đưa thiết bị nâng vào....