Từ khóa: xây dựng tiêu chuẩn

Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia góp phần hình thành mô hình quản lý mới trong hoạt động tiêu chuẩn

Phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 là mục tiêu của nhiều quốc gia, và tiêu chuẩn cũng là một trong những nhân tố để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy giao dịch thương mại và trao đổi quốc....

Yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng xu hướng công nghệ mới

Sự xuất hiện của các công nghệ mới như 5G, IoT, dữ liệu lớn… cũng đặt ra vấn đề cần nghiên cứu về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn mới theo hướng công nghệ. Theo thống kê của Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TT&TT), hiện có tổng cộng 125 quy chuẩn và 176....