Từ khóa: xu hướng tiêu chuẩn công nghệ thông tin

Yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng xu hướng công nghệ mới

Sự xuất hiện của các công nghệ mới như 5G, IoT, dữ liệu lớn… cũng đặt ra vấn đề cần nghiên cứu về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn mới theo hướng công nghệ. Theo thống kê của Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ TT&TT), hiện có tổng cộng 125 quy chuẩn và 176....