Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ Công thương ban hành Thông tư 21/2017/TT-BCT quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm Azo trong sản phẩm dệt may mang số hiệu QCVN 01/2017/BCT, như vậy kể từ lúc thông tư này được áp dụng thì tất cả các sản phẩm dệt may đều phải chứng nhận hợp quy theo QCVN 01/2017/BCT

hàng dệt may

Theo đó:

– Mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm (SP) dệt may không được vượt quá các giá trị sau:
+ 30mg/kg với SP dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;
+ 75mg/kg với SP tiếp xúc trực tiếp với da;
+ 300mg/kg cho SP không tiếp xúc trực tiếp với da.
– Mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.
– Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp, theo một trong các hình thức:
+ Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân.
+ Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/ giám định đã được chỉ định.Thông tư 21/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.

Xem thêm: Chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may

Hãy liên hệ ngay với VIETNAM CERT để được cấp chứng nhận HỢP QUY cho doanh nghiệp bạn. Nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường cạnh tranh trên thị trường

4.6/5 - (570 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *