Theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT và Quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhộm Azo trong sản phẩm dệt may, kể từ ngày 01/05/2018 tất cả các sản phẩm dệt may đều phải thực hiện chứng nhận phù hợp theo quy chuẩn QCVN 01/2017/BCT. Tuy nhiên ngày 26/04/2018 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BCT dời thời hạn chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm dệt may tới ngày 01/01/2019. Như vậy bắt đầu từ năm 2019 tất cả các doanh nghiệp dệt may cần chứng nhận hợp quy theo QCVN 01/2017/BCT. 

Đây là điều kiện bắt buộc theo yêu cầu của pháp luật. Các sản phẩm khi lưu thông ra thị trường đều phải có dấu hợp quy (dấu CR). Ngoài ra doanh nghiệp cần thực hiện công bố hợp quy hàng dệt may tại Sở Công thương sở tại.

Xem thêm:

Chứng nhận hợp quy hàng dệt may

Chứng nhận hợp quy quần áo

Để biết rõ danh mục nào cần chứng nhận hợp quy doanh nghiệp xem tại danh mục các sản phẩm cần chứng nhận hợp quy theo QCVN 01/2017/BCT

Doanh nghiệp dệt may cần chứng nhận hợp quy từ năm 2019
4.7/5 - (760 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *