Danh mục: Chưa phân loại

Luật Việt Nam

Sau đây VIETNAM CERT liệt kê các luật Việt Nam, nếu Quý khách hàng cần bộ Luật nào hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số điện thoại 0945.46.40.47 hoặc email chnam@vnce.vn chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách hàng. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011....