Sau đây VIETNAM CERT liệt kê các luật Việt Nam, nếu Quý khách hàng cần bộ Luật nào hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số điện thoại 0945.46.40.47 hoặc email chnam@vnce.vn chúng tôi sẽ gửi cho Quý khách hàng.


  1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
  2. Luật đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011
  3. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010
  4. Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
  5. Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006
  6. Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

>> Xem thêm: Quy chuẩn Việt Nam

Đánh giá bài viết này post

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *