Chứng nhận hợp quy thanh nhôm định hình

Theo thông tư 10/2017/TT-BXD và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD thì tấm nhôm, thanh nhôm định hình và hợp kim nhôm là những sản phẩm phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy theo quy định của Bộ Xây dựng. VINACONTROL là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định cấp chứng nhận hợp quy thanh nhôm, chứng nhận hợp quy nhôm định hình, chứng nhận hợp quy thanh profile.

1. Đơn vị nào phải chứng nhận hợp quy thanh nhôm định hình ?

Các đơn vị nhập khẩu, sản xuất nhôm, nhôm thanh định hình và hợp kim nhôm định hình đều phải chứng nhận hợp quy theo quy định của nhà nước.

VINACONTROL là đơn vị cấp chứng nhận hợp quy thanh nhôm định hình, chứng nhận hợp quy thanh profile

VINACONTROL là đơn vị cấp chứng nhận hợp quy thanh nhôm, chứng nhận hợp quy nhôm định hình, chứng nhận hợp quy thanh profile

2. Lợi ích khi chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm định hình:

  • Khi chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm định hình là bạn đã chấp hành quy định của pháp luật
  • Tạo niềm tin cho khách hàng của bạn
  • Nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm của bạn

3. Đơn vị nào cấp chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng nhôm, hợp kim nhôm định hình ?

Vinacontrol CE là đơn vị được Bộ Xây dựng chỉ định chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng nhôm và hợp kim nhôm định hình.

4. Quy trình chứng nhận hợp quy nhôm và hợp kim nhôm định hình:

Trường hợp 1: Chứng nhận cho các đơn vị nhập khẩu, các đơn vị nhập khẩu được chứng nhận theo PT 7:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận đồng thời cung cấp hồ sơ nhập khẩu cho Vinacontrol, hồ sơ nhập khẩu gồm: Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, Packing list, CO/CQ, tờ khai hải quan. Tải đăng ký chứng nhận tại đây

Bước 2: Cung cấp bản đăng ký chứng nhận cho Hải quan đồng thời đưa hàng về kho bảo quản (nếu được phép), sắp lịch đánh giá với Vinacontrol

Bước 3: Vinacontrol sẽ tiến hành đánh giá lô hàng và lấy mẫu theo lịch

Bước 4: Sau khi có kết quả thử nghiệm Vinacontrol sẽ cấp chứng chỉ hợp quy.

Trường hợp 2: Chứng nhận cho các đơn vị sản xuất trong nước, các đơn vị sản xuất trong nước được chứng nhận theo PT5:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận với Vinacontrol, tải bản đăng ký tại đây

Bước 2: Xếp lịch đánh giá với Vinacontrol

Bước 3: Tiến hành đánh giá và lấy mẫu thử nghiệm

Bước 4: Khắc phục (nếu có)

Bước 5: Cấp chứng chỉ hợp quy

Hãy liên hệ Vinacontrol theo số điện thoại 0945.46.40.47 để được chứng nhận hợp quy thanh nhôm định hình

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận TCVN

Chứng nhận tiêu chuẩn nước ngoài

BÌNH LUẬN

Bài viết gần đây

Xem tất cả