Trong bài viết này VIETNAM CERT liệt kê những Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của các Bộ ban hành, nếu Quý khách hàng cần Quy chuẩn nào hãy liên hệ VIETNAM CERT theo số điện thoại 0945.46.40.47 hoặc email chnam@vnce.vn, chúng tôi sẵn sàng gửi cho Quý khách hàng bất cứ lúc nào.


I – QUY CHUẨN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 1. QCVN 01:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
 2. QCVN 09: 2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

II – QUY CHUẨN CỦA BỘ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

 1. QCVN 03: 2009/BKCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

III – QUY CHUẨN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG – BINH XÃ HỘI

 1. QCVN 27:2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn (Quy chuẩn của kính hàn)
 2. QCVN 08: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi
 3. QCVN 10: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc bụi dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
 4. QCVN 7: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thiết bị nâng
 5. QCVN 02:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thang máy điện
 6. QCVN 01:2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nồi hơi và bình chịu áp lực

IV – QUY CHUẨN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 1. QCVN 01 – 183: 2016/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố Nấm mốc, kim loại nặng, vi sinh vật trong thức ăn hỗ hợp cho gia súc, gia cầm
 2. QCVN 01 – 78: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi
 3. QCVN 01 – 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

V – QUY CHUẨN CỦA BỘ Y TẾ

VI – QUY CHUẨN CỦA BỘ XÂY DỤNG

 1. QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa vật liệu xây dựng
 2. QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàng hóa vật liệu xây dựng

VII – QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

VIII – QUY CHUẨN CỦA BỘ CÔNG AN

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8/5 - (599 bình chọn)

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *